A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Miskolci Egyetem

Műszaki Anyagtudományi Kar


Az intézmény adatai

Cím3515 Miskolc, Egyetemváros, C/1 épület
Telefon(46) 565 090, (46) 565 091
Emailmakdekani@uni-miskolc.hu
Honlaphttp://www.mak.uni-miskolc.hu/
Kapcsolattartó NeveProf. Dr. Gácsi Zoltán
Kapcsolattartó Beosztásadékán
Kapcsolattartó Email Címefemtangz@uni-miskolc.hu
Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
Projektek
Ólommentes, ón alapú forrasztóanyagok fejlesztése

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának jellemző kutatási területei intézeti megosztásban:

 

Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet

Fémek, fémötvözetek kristályosodása, szilárd állapotban végbemenő folyamatok, hőkezelési technológiák, lézeres felületkezelés, hideg és meleg képlékenyalakítás, anyag és szerkezetvizsgálat, tönkremeneteli hibaelemzés, technológiai tervezés, számítógépi képelemzés alkalmazása az anyagtudományban.

Réz alapú amorf anyagok előállítása öntéssel, lézeres felületkezeléssel, őrléssel. Fémek kristályosodásakor lejátszódó folyamatok jellemző hőmérsékleteinek meghatározása szimulációval. Az olvadék mágneses keverésének hatása a fémek kristályosodásakor kialakuló szerkezetre.

Nano-anyagok tudománya és technológiája, határfelületi jelenségek, egyensúlyok, elektrokémia, kompozitok, habok, emulziók, szuszpenziók, termodinamikai és termofizikai modellek, fázisdiagramok.

 

Energia – és Minőségügyi Intézet

Kutatási megbízásaik általában energiahordozókhoz, tüzelőanyagokhoz, lakossági tüzelőberendezésekhez és ipari technológiákhoz kapcsolódnak. Egyéb tevékenységek: alternatív energiahordozók előállítása és vizsgálata, légköri környezetvédelem, energiafelhasználási elemzések. Biomasszák ipari tüzelésének vizsgálata, tűzálló anyagok vizsgálata, anyag- és környezetvédelmi analitika. A cél többnyire az energiafelhasználás, energiaigényesség csökkentése, az ipari energiafelhasználás okozta környezetterhelés mérséklése.

 

Kémiai Intézet

Szerves és szervetlen kémiai technológia, vegyipari műveletek, gyakorlatok, műszeres kémiai analitika, technológia modellezése, vegyipari technológiák környezetvédelme. Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi kutatások. Speciális kutatási területek: mikroelem analitika, hulladékkezelési technológiák, bio-üzemanyagok előállítása, kolloidkémiai kutatások.

 

Metallurgiai és Öntészeti Intézet

Technológiai és laborkutatások, amelyek témaköre a fémelőállítási folyamatok és a legfontosabb fémkinyerési gyártási technológiák, a fém- és fémtartalmú hulladékok feldolgozása, a fémolvasztási, fémtisztítási, formázási és öntési technológiai műveletek, azok számítógépes szimulációja; továbbá a pormetallurgia, a legkorszerűbb felülettechnikai eljárások illetve interdiszciplináris jellegű archeometallurgiai és archeometriai jellegű kutatási projektek.

 

Kerámia- és Polimermérnöki Intézet

Különböző nemfémes szervetlen- és szerves anyagok, mikro- és nanoszerkezetű kerámiák, kompozitok, építőanyagok (tégla, cserép, üveg, cement, beton, aszfalt), polimerek, műanyagok gyártástechnológiai és laboratóriumi kutatásai.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban? (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)

A Kar jó kapcsolatokat ápol az Anyagtudományi Bologna Bizottság vezető tagjaként több felsőoktatási partnerintézménnyel (SZTE, PTE, VE, DE, DF, KMF, BMF). Kutatási tevékenységeiben szoros együttműködést folytat a Magyar Tudományos Akadémiával és különböző kutatóintézetekkel (MFA, AKI, KFKI, PKI, BAY-ATI, BAY-LOGI).

 

Kari szintű együttműködések (a teljesség igénye nélkül):

-       Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Kerámia részecskékkel erősített alumínium alapanyagú kompozit szövetszerkezetének vizsgálata (SiC/A1-MMC 2006)

Projektazonosító: TR-05/2006

Szerződésszám: OMFB-01122/2007

Időtartam: 2007-2009

Megítélt támogatás: 2.961.600 Ft

-       National Centre for Metallurgical Research (CENIM), Madrid, Spain

Mikro- és nano-részecskék eloszlása alumínium mátrixú kompozitokban, az erősítő részecskék jellemzőinek és az előállítási eljárásnak a függvényében (Mikro- és nano-részecskék eloszlása alumínium mátrixú kompozitokban)

Projektazonosító: E-19/2005

Szerződésszám: OMFB-00533/2006

Időtartam: 2006-2008

Megítélt támogatás: 2.020.000 Ft

Jönköpingi Egyetem, Freibergi Egyetem, Oului Egyetem, Krakkói Egyetem, Aacheni Egyetem, Leobeni Egyetem, Aaleni Műszaki Főiskola, European Space Agency (ESA)

 

A sikeresen teljesített K+F megbízásaink – a teljesség igénye nélkül – a következők:

Robert Bosch Elektronika Kft.

1.        Ólommentes forrasztás-technológiához - élettartam növelésének és a karbantartási munkák csökkentésének céljából – szerszámanyag fejlesztése (5.000.000 Ft)

2.        Ólommentes fürdők röntgen fluoreszcens elemzésénél a mintavételből eredő mérési bizonytalanságok csökkentése, valamint a méretük miatt a röntgenspektroszkóppal jelenleg nem mérhető minta-előkészítési módszer kidolgozása (3.000.000 Ft)

Robert Bosch Kft.

1.        Hő-sokk hatására bekövetkező szemcsedurvulás vizsgálata különböző ólomtartalmú forraszanyagok esetén, valamint különböző mértékben szennyezett forraszanyagok összetételi elemzése és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata (1.900.000 Ft)

2.        Ólommentes forraszanyag Ni tartalom változásának vizsgálata, illetve annak hatása a forraszanyagban megjelenő tűkristályok képződésére (1.650.000 Ft)

Robert Bosch Power Tool Kft.

Forraszanyagok anyagvizsgálata

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.

Módszer kidolgozása forraszanyagok mechanikai tulajdonságainak kimérésére és egy konzolon terhelés hatására kialakuló alakváltozás mérése (10.000.000 Ft)

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV

 

A Miskolci Egyetem kiválósági központjainak infrastrukturális és informatikai fejlesztése TIOP-1.3.1-10/1

 

Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása. TÁMOP-4.1.2-08/1/A

 

Kompetencia alapú, korszerű, digitális komplex tananyagmodulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú műszaki képzési területeken. TÁMOP-4.1.2.A/1-11

 

Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthetőség témaköreiben. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

 

Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019

 

„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése”. TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008

 

Thermo mechanically induced thermoelastic and nonthermoelastic martensitic transformations- Termomechanikus kezelés hatására végbemenő termoelasztikus és nem termoelasztikus martenzites átalakulások vizsgálata – alapkutatási pályázat

 

Elektrolitos ónraffinálás témakörében lehetőségfeltáró vizsgálatok folytak a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán. A kísérletek egy részét az NKTH-támogatása mellett, (EM07-EM_ITN4_07-2008-0002- LEOBFREI) a Leobeni Egyetem végezte.

 

Kiemelendők az NKTH által támogatott „Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása” című – REG_EM_KFI_09 (2009) – ONRITRAN megnevezésű, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karon 2011-ben eredményesen lezárt projekt, a Fémtani Tanszéken a Robert Bosch Autóelektronika Kft-vel partneri kapcsolatban végzett ipari kutatási-fejlesztési munkák, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft-nél és a Modine Hungary Kft-nek végzett kutatási-fejlesztési munkák.

Milyen iparágakhoz kapcsolódnak leginkább az Egyetem tudományos munkái? Milyen cégekkel alakult ki együttműködés?

A Műszaki Anyagtudományi Kar tudományos munkái az alábbi iparágakhoz kapcsolódnak:

Kohászat

            vas, színesfém és könnyűfémipar,

            képlékenyalakítás, hőkezelés,

            öntészet.

Anyagvizsgálat.

Energetika

Gépgyártás

Járműipar

Építőanyag ipar

            cementipar,

            betonipar,

            üvegipar,

            tégla-és cserépipar.

Kerámiaipar.

Építőipar.

Tűzállóanyag ipar.

Elektronikai ipar.

Kemence és égő gyártók.

Erőművek, energetika.

Vegyipar.

Műanyagfeldolgozás, polimer alapanyaggyártás.

 

A korábban említetteken kívül a következő cégekkel alakult ki együttműködés:

ALCOA-KÖFÉM Kft., (Székesfehérvár), Robert Bosch Gmbh. (Hatvan), Csavar és Húzottáru ZRt. (Alsózsolca), Inotal (Várpalota), Rába Futómű Gyáregység (Győr), Bus-Rába Kft. (Győr), FAG Magyarország Ipari Kft. (Debrecen), Zf Hungaria Kft. (Eger), Seissenschmidt Kft. (Gyöngyös), Bay-ATI (Budapest), Firth Rixson (Eger), TS Magyarország (Budapest) , Zeiss Magyarország, HTV Horszt Kft. (Budapest), Vákuumhőkezelő Kft. (Kincsesbánya), Audi (Győr), BAY-NANO (Miskolc), Modine (Mezőkövesd), Metal-art (Budapest), Nemak (Győr), Admatis (Miskolc), Technoplast (Miskolc), Mátrai Erőmű Zrt., Guardian Orosháza Kft., PrecCast (Sátoraljaújhely), Metalcontrol Kft., Magyarmet Finomöntöde Bt., Zollner Elektronik Kft., Bioenergy-Miskolc Kft., Wanhua-BorsodChem, ISD Dunaferr Zrt., Fux Zrt. (Miskolc), AdaCast Kft., AES Borsodi Energetika Kft., AES-Tiszai Erőmű Kft., Alföldi Porcelán Zrt. (Hódmezővásárhely), Borsodchem Nyrt., COLAS Hungaria Zrt., Coloplasr-Hungary Kft., DAM 2004 Kft., DUNAFERR Acélművek Kft. (Dunaújváros), DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. (Dunaújváros), DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. (Dunaújváros), Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta), FÉMALK Zrt., EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., Finomhengermű Munkás Kft. (Ózd), GE Hungary Zrt., (Budapest), Holcim Rt., Hungauard Glass Termelői Kft. (Orosháza), Ibiden Zrt., Kienle & Spiess Kft., Lasselsberger Zrt., Leier Mátratherm Kft., LE BELIER Öntöde Kft. (Ajka), Lyukószén Bányászati és Befektetési Kft. (Miskolc), Magyar Aluminium Rt., MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (Miskolc), MOL Nyrt. (Budapest), MOTIM Műkorund Kft. (Mosonmagyaróvár), OAM Kft., Prec-Cast Kft., Refmon Zrt. Strong & Mibet Zrt., SUOFTEC Kft., Szilikátipari Kft. (Hódmezővásárhely), SVT-WAMSLER TŰZHELYGYÁR Termelő és Szolgáltató Kft. (Salgótarján), TDK Magyarország Zrt., Tondach Zrt, TÜKI Tüzeléstechnikai Fejlesztő Zrt. (Miskolc), TŰZÁLLÓTECHNIKA Kft. (Székesfehérvár), TVK Rt. (Tiszaújváros), Villeroy és Boch Mo. Rt. (Hódmezővásárhely), WESCAST Kft., Zalakerámia Zrt.Megosztás