A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Dr. Kánnár Antal

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faipari Mérnöki KarA portré adatai

Telefonszám99-518-214
Email Cím toni@fmk.nyme.hu
Felsőoktatási IntézményFaipari Mérnöki Kar
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Tudományágak
Fizikai tudományok
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Építészmérnöki tudományok
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Iparágak
Fűrészárugyártás
Épületasztalos-ipari termék gyártása
Lakó- és nem lakó épület építése
Eredmények megjelenítése 1-től 4-ig 4 találatból.
Képzések
alapképzés
mesterképzés
PHD képzés
osztatlan képzés

Eddigi kutatás - fejlesztési tevékenységeid

Akusztikus emissziós vizsgálatok faanyag tönkremeneteli folyamatain feltárására;

Oldható szalagparketta kapcsolat fejlesztése

Faanyag technikai szilárdsági állandóinak meghatározása, a fa anizotróp viselkedésének leírásához;

Légköri CO2 koncentráció változás hatásának vizsgálata a faanyag mechanikai  tulajdonságaira;

Rétegelt ragasztott fatartók hőmérséklet és nedvességtartalom változás hatására ébredő sajátfeszültségeinek modellezése és számítása

 

Eddigi publikációid

Kánnár, A. 1999. Acoustic emission research in relation to the damage process of  wood.    Proceedings of COST Action E8 Workshop Damage in wood Bordeaux 27-28 May 1999.  69-74.

 

Kánnár, A.  2000. Kaiser effect experiments in wood by acoustic emission testing; Proceedings of 12th International Symposium on Nondestructive Testing  of Wood  Sopron 13-15 September 2000. 393-401.

 

Kánnár, A. 2004. Az akusztikus emissziós kísérletitechnika alkalmazhatóságának vizsgálata

a faanyag  mechanikai tulajdonságainak megítélésére; PhD. értekezés; NYME-MMTI. 169 o.

      

Kánnár, A. 2006. The Effect of Moisture Content on the Micro-damage Processes       of  Spruce Wood Investigated by Acoustic Emission Method and Electron Microscopy;     Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 2006. Vol. 2. 93-104.

 

A. Kánnár: 2011. Theoretical and experimental investigations of damage development of glulam beams The 17th Internatinal Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium 2011. szept 14-16. Sopron Hungary. Proceedings 367-374

 

 

Melyek voltak az eddigi legeredményesebb kutatás-fejlesztési projektjeid

Akusztikus emissziós technika segítségével feltártam a faanyag jellegzetes tönkremeneteli folyamatait, annak nedvességtartalma, különböző igénybevételek (húzó, nyomó, hajlító), terhelési sebesség, fafaj függvényében.

Ezen vizsgálatok eredményeit alátámasztottam a tönkremeneteli felületek elektron mikroszkópos vizsgálatának elemzésével.

Rétegelt ragasztott (RR) fatartók beépítés után tapasztalt tönkremeneteli folyamatainak felmérése és feltárása, valamint modellezési és kísérleti munka  elvégzése után kidolgoztunk egy olyan tervezési, gyártási és üzemeltetési előírásrendszert, mely figyelembe veszi az épület levegőjében bekövetkező páratartalom változás hatására a tartókban keletkező klimatikus sajátfeszültségeket. Ennek segítségével biztosítható az RR tartós épületek hosszú távú biztonságos üzemeltetése.

Jelenleg milyen projekten/projekteken dolgozol

Jelenleg még folynak RR tartós vizsgálatok egy 2 évvel ezelőtt felállított kísérleti fatartóval kapcsolatban, ahol eddigi következtetéseink érvényességét ellenőrizzük, hosszú idejű (3-4 év) vizsgálatokkal.

Új kutatási területként egy szénszál erősítésű fatartó vizsgálatba kapcsolódom be.

Milyen tudományágban fordulhatnak hozzád az érdeklődők

Műszaki mechanika tudományterület, ezen belül elsősorban faanyag mechanikai tulajdonságainak  vizsgálata.

Rétegelt ragasztott fatartók fejlesztése;

Akusztikus emissziós vizsgálatok

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vettél részt (OTKA, ÚSZT, CIP, FP7 stb.)

A faanyag és faalapú anyagok mechanikai  viselkedésének vizsgálata akusztikus emissziós analízissel. OTKA 1996-2000

 

Építési faanyagok technikai szilárdságainak kísérleti meghatározása OTKA 2002-2006

 

Akác faanyag technikai szilárdságainak meghatározása GVOP 2006-2007

 

Rétegelt ragasztott fatartók méretezési és technológiai innovációja a klimatikus sajátfeszültségek figyelembevételével  BAROSS-REG-ND-09-2-2009

2010-2012Megosztás