A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Dr. Németh Róbert

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faipari Mérnöki KarA portré adatai

Telefonszám(99)518-152
Email Címnemethr@fmk.nyme.hu
Felsőoktatási IntézményFaipari Mérnöki Kar
Eredmények megjelenítése 1-től 2-ig 2 találatból.
Tudományágak
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Eredmények megjelenítése 1-től 2-ig 2 találatból.
Iparágak
Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Felsőfokú oktatás
Eredmények megjelenítése 1-től 4-ig 4 találatból.
Képzések
alapképzés
mesterképzés
PHD képzés
osztatlan képzés

Eddigi kutatás - fejlesztési tevékenységeid

A komplex anyagvizsgálatoktól - különböző fafajok faállományai, fatermékek, faválasztékok - a fabiológiai-faanatómiai kutatásokon és a faanyagvédelmen át a faanyagok módosításával (hőkezelés, kémiai kezelések) is foglalkozom. A Faanyagtudományi Intézet főbb kutatási területei részletesen: ültetvényes fagazdálkodásból származó fafaanyagok vizsgálata, faanyagvédelem (gombaállóság), fizikai-mechanikai vizsgálatok,, vízzel szembeni ellenálló képesség növelése, fahasznosítás, faminőség - fahibák, trópusi faanyagok beazonosítása és vizsgálata, faanyagok modifikálása (hőkezelés, hidro-, higrotermikus, acetilezés, természetes olajokban és viaszokban történő kezelés), talpfavizsgálat, kültéri fatermékek és kísérleti anyagok kitettségi vizsgálatai, klímaváltozás és faminőség kapcsolata, klímavédelem és fahasználat kapcsolata.

Sarangolt faválasztékok számbavételének fejlesztése, Nemesített nyár és akác rönkök vizsgálata, Hőkezelt lombos és fenyő faanyagok komplex anyagvizsgálata, Ragasztóanyagok vizsgálata, Épületasztalosi pari termékek anyagvizsgálatai, beszállítók minősítése, Élfurnérok vizsgálata, Hordógyártás alapanyag-vizsgálatai, Szárítási eljárások minősítése, beszállítók minősítése, színfurnérok vizsgálata, Tölgy fűrészrönkök tárolása során keletkező fahibák, mérséklésük környezetbarát módszerekkel, SPIROFLEX bútorrugók ellenőrző vizsgálata és minősítése, Golyófogó deszkák (rétegelt lemezek) összehasonlító vizsgálata, Szélvédőüveg ragasztási minőség vizsgálata, Tömörített bambuszpadló vizsgálata, Vasúti talpfák, minősítése és átvétele, Lépcső elemek és hajópadló minősítése.

Melyek voltak az eddigi legeredményesebb kutatás-fejlesztési projektjeid

 • A hidrotermikus kezelés hatása az akác szorpciós tulajdonságaira – OTKA.
 • Másodlagos fafajok felhasználási technológiája bútorgyártással, gyertyán szárítási menetrendjeinek kidolgozása – Ipari K+F kutatás
 • Fokozott fahozamú nemesített akácfajták faanyaga fizikai, mechanikai és anatómiai jellemzőinek vizsgálata OTKA.
 • EU6-CRAFT-Projekt „Innovation for Beech – Bükkfa Innováció“ (hazai témavezető)
 • Hazai lombos fák juvenilis (bél körüli) faanyagának anatómiai és fizikai sajátosságai, különös tekintettel a hazai erdőgazdálkodási viszonyokra – OTKA.
 • Faanyagok szorpciós tulajdonságai – Sordiwood TÉT együttműködés a Zólyomi Műszaki Egyetemmel
 • LEONARDO E-learning MobyWood EU6 Project.
 • FP7-PEOPLE-2007 Night. Marie Curie People Researchres Night.
 • HUNICITIES Projekt (NymE témavezető)
 • A feldolgozott erdeifenyő minőségét befolyásoló tényezők feltárásával a repedési hibaforrások csökkentése. VELUX Kft. Innováció.
 • Parketták koptatórétegéül szolgáló keménylombos frízek feldolgozásának problémái, különös tekintettel a belső feszültségekre és az alak, ill. méretváltozásokra. CSFA Kft. Innováció
 • FP7-PEOPLE-2008 Night. Marie Curie People Researchres Night. HUNICITIES 2008 Projekt (NymE témavezető)
 • Permeability to liquids of Scotsh pine grown on different sites OMFB-PHARE
 • Erdei- és feketefenyő fafajú erdők és faültetvények faanyagának összehasonlító vizsgálata
 • Fehérnyárhibridek faanyagminőségének változékonysága és javítási lehetőségei – OTKA
 • A hazai faanyag minőségi sajátosságainak vizsgálata NKFP. 3.2. – OM. Ipari K+F.
 • Rövid fenyőanyagból toldott rétegelt-ragasztott tartók gyártástechnológiája és vizsgálata – OMFB. Ipari K+F.
 • GVOP - Vegyszermentes faanyagvédelem. Ipari K+F.
 • Hazai lombos faanyagok tartósságának és dimenzióstabilitásának javítása termikus modifikációval OTKA
 • TÁMOP - 4.2.1/08/1-2008-0008. eCompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó szervezeti fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen
 • MAGYAR – KÍNAI KORMÁNYKÖZI TéT EGYÜTTMŰKÖDÉS. New product development from modified wood. Modifikált faanyagok felhasználása új termékek fejlesztéséhez. Résztvevő
 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 „Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása” - A fa, mint megújítható nyersanyag c. tantárgy kidolgozása
 • TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Nano- és anyagtudományi fejlesztések
 • Technology for High Quality Products from Black Locust (Robinia Pseudoacacia). INCO Copernicus Project No. PL 964114, Contract No. ERB IC15 – CT 960713. Static and dynamic strength properties.
 • Oszlopok természetes és mesterséges vízvesztése OMFB. Ipari K+F.
 • NKFP 6.4 Lombos faanyagok minőségjavítása hidrotermikus kezeléssel. Ipari K+F.
 • FAFORRÁS Jedlik Ányos Projekt - Nyár parketta középrészhez új szárítási menetrendek kidolgozása. Ipari K+F.

 

 

Jelenleg milyen projekten/projekteken dolgozol

 • Faanyagok szárítása infravörös sugárzás segítségével
 • Faanyagok tartósságának (gombaállóságának) növelése vegyszermentes eljárásokkal
 • Faanyagok dimenzióstabilitásának növelése
 • Magas minőségű termékek kifejlesztése akác faanyagbázison.
 • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV Környezettudatos energia hatékony épület. Környezettudatos anyagok alprojekt vezetője.
 • GOP-1.3.1-08/2-2009-0080. Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő ''OBELISK'' akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás-technológiájának és ültetvény-modelljének kidolgozása. Anyagvizsgálatok alprojekt vezetője.
 • Faanyagok tulajdonságainak javítása nanovegyületek alkalmazásával.
 • A termőhely, a felújítási mód és a szöveti szerkezet hatása a szelídgesztenye faanyagának tartósságára (total-fenol tartalom).
 • Akác faanyagban fellépő ún. „vaseresség” eltüntetésének módszerei (száraz termikus kezeléssel)
 • Fagyasztás hatása a lombos faanyagok fa-víz kapcsolatrendszerére (Szilárdság)
 • Lignocellulózok anyagszerkezetének fellazítása gombabontással – biogáz gyártás előkészítésére
 • Méhviaszos telítés faanyagok páradiffúziós képességére gyakorolt hatásának vizsgálata

Milyen tudományágban fordulhatnak hozzád az érdeklődők

Anyagtudományos és technológiák

Faipar

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vettél részt (OTKA, ÚSZT, CIP, FP7 stb.)

COST E10             Wood Properties for Industrial Use szervezet  igazgató bizottsági tag (2000-2002)

COST E15             Advances In Drying Of Wood szervezet igazgató bizottsági tag (2003-2004)

COST E37             Sustainability Through New Techn. For Enhanced Wood Durability szervezet igazgató bizottsági tag (2004-2009)

COST E44             Wood Processing Strategy szervezet igazgató bizottsági tag (2004-2009). Solid Wood peoducts, Working Group 2 vezetője (2004-2009)

COST E53             Quality Control for Wood and Wood Products   szervezet igazgató bizottsági tag (2006-2010)

COST FP0904      Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing      szervezet igazgató bizottsági tag (2011-          )

COST FP1006      Bringing new functions to wood through surface modification   szervezet igazgató bizottsági tag (2011-          )Megosztás