A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Nagy Erzsébet

 

Miskolci Egyetem

Műszaki Anyagtudományi KarA portré adatai

Telefonszám0646-565201 0646-565111/2277
Email Címfemzsofi@uni-miskolc.hu
Felsőoktatási IntézményMűszaki Anyagtudományi Kar
Tudományos Tevékenység Felsőoktatási IntézménynélMiskolci Egyetem
Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
Kapcsolódó projektek
Ólommentes, ón alapú forrasztóanyagok fejlesztése

Eddigi kutatás - fejlesztési tevékenységeid

§  Habok vizsgálata (1998-1999): vizes habok stabilitása, műanyag habok vizsgálata, a kereskedelemben beszerezhető alumínium habok vizsgálata, alumínium habok szerkezetének megismerése, saját alumínium hab előállítására irányuló kísérletek

 

§  Alakváltozás indukálta martenzites átalakulás vizsgálata TRIP (TRandformation Induced Plasticity ) acélokban (1999-2003): A TRIP acélok egy érdekes alakváltozási jellemzővel rendelkeznek: alacsony hőmérsékleten jelentős mértékű maradó nyúlásra képesek. A nagymértékű nyúlás hátterében az alakváltozás során végbemenő a’ és e martenzit fázisok kialakulása áll. A kémiai összetétel és az alakváltozás feltételei (alakítási mérték, hőmérséklet) szerint különböző átalakulások mehetnek végbe, úgy, mint g®e, e®a’, g®a’, g®e®a‘. Ezek a különböző fázisátalakulások az acél tulajdonságait, így a szilárdsági jellemzőket (szakítószilárdság, folyáshatár, nyúlás), a korróziós tulajdonságot, az anyagszerkezetet (textúra) széles értékek között változtatják.

DAAD Ösztöndíj keretében a Freibergi Technische Universitaten az átalakulás során kialakuló fázisok mennyiségének meghatározását végeztem röntgendiffrakciós módszerrel (1999). A méréssorozat folytatásaként hazatérésem után kibővítettem a vizsgálati acélok körét. Az új saválló acélok vizsgálata (2000) során a feszültség indukálta martenzites átalakulást, a kialakuló fázisok mennyisége, a hőmérséklet és alakítás hatása vizsgáltam. A kísérlet sorozat következő fázisában az alakítási textúra vizsgálatára került sor (2000)azt kívántam meghatározni, hogy a deformáció a kialakuló fázisokra milyen hatással van. Nyomon követtem az alakítási textúra hatását a fázisátalakulásokra (2001), majd ezeken a mintákon elvégeztem kvantitatív fázisanalízis röntgendiffrakciós módszerrel (2002). A mintákon ERASMUS ösztöndíj keretén belül a Delfti Technise Universitaten kvantitatív fázisanalízist végeztem mágneses módszerrel (2003)

 

§  Csapágygyűrűk maradék ausztenit tartalmának meghatározása (2002): röntgendiffrakciós módszerrel a FAG Zrt. megbízásából

 

§  CuAlNi alakemlékező ötvözetek vizsgálata (2003-2006): CuAlNi alakmemória ötvözetből egykristály előállítása irányított kristályosítással (2003), az egykristály öregedésének vizsgálata (2004-2006)

 

§  Réz ötvözetek vizsgálata (2003-2009): a Schmellzmetal Kft-nél az ipari felhasználású Cu ötvözetekben kialakuló fázisok röntgendiffrakciós vizsgálat

 

 

§  AlMgSi keréktárcsák hőkezelése és vizsgálatuk (2005): a Souftech Kft –vel együtt működve a különböző típusú öntött alumínium keréktárcsák metallográfia vizsgálata

 

§  Cu alapú tömbi amorf ötvözetek előállítása és vizsgálata (2007-2010): Cu alapú hafmiummal ötvözött tömbi amorf ötvözetek előállítása, valamint röntgendiffrakciós módszerrel az amorf állapot meglétének vizsgálata

 

§  Flow Forming technológiával előállított alumínium keréktárcsák vizsgálata (2008): a Souftech Kft-nél új alakadási technológiával előállított, különböző típusú alumínium keréktárcsák metallográfiai vizsgálata

 

§  TWIP (TWinning Induced Plasticity) acélok vizsgálat (2012-): A TRIP acélokhoz hasonlóan nagy alakváltozási képességgel rendelkező acélok a TWIP acélok. Azonban ezen acélok kivételes tulajdonsága egy speciális mechanizmus, az ikerképződés eredménye. A mechanikai ikrek képződése az alakváltozás során nagy alakítási keményedést és igen nagy nyúlást eredményez. Az ikerkristályok nagy pillanatnyi keményedési értéket okoznak, ahogy a mikroszerkezet egyre finomabbá válik. Az ikerhatárok a diszlokációk mozgása szempontjából szemcsehatárként viselkednek az anyagban és ez által növelik az acél szilárdságát.

Az 5-30% Mn-t tartalmazó FeMn ausztenites acélok számos szerző munkásságában szerepelnek, az ötvözetben lezajló folyamatok jól ismertek. Az általunk választott Cr ötvöző hatása még nem tisztázott. Kutatásaim során három különböző Cr tartalmú FeMnCr ötvözetekben a termomechanikus kezelés hatására végbemenő fázisátalakulásokat vizsgálom. Jelenleg a mikroszerkezetet leírásával a kialakuló martenzit fázisok és a szülő fázis mennyiségének megadásával foglalkozom.

 

Ólommentes lágyforrasz anyagokban kialakuló intermetallikus vegyület fázisok vizsgálata diffrakciós módszerrel (2013-): a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 „Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára” projektben és az általam elnyert Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj keretei között az ólommentes forraszanyagokban kialakuló, az alkalmazás szempontjából igen káros intermetallikus vegyületfázisok meghatározása a feladatom

Eddigi publikációid

1.       V Rontó, E Nagy, M Svéda, F Tranta, N Hegman

Investigation of the solidified structure of Cu-Hf-Ti alloys

MATERIALS SCIENCE FORUM 649: pp. 81-86. (2010)

  1. E Nagy, V Rontó, Sólyom, A Roósz, N Hegman

Investigation of amorphous/ crystalline state in Cu-Hf-Al alloys

MATERIALS SCIENCE FORUM 649: pp. 87-92. (2010)

  1. V Rontó, E Nagy, M Svéda, A Roósz, F Tranta

Structural and thermal properties of Cu-Hf-Ti bulk amorphous alloys

JOURNAL OF PHYSICS-CONFERENCE SERIES 144: p. 012054. (2009)

  1. E Nagy, V Rontó, J Sólyom, A Roósz

Investigation of new type Cu-Hf-Al bulk glassy alloys

JOURNAL OF PHYSICS-CONFERENCE SERIES 144: p. 012035. (2009)

Független idéző: 3

  1. Nagy E, Janovszky D, Svéda M, Tomolya K, Varga LK, Sólyom J, Roósz A

Investigation of crystallization in an amorphous Cu-based alloy by X-ray

MATERIALS SCIENCE FORUM 589: pp. 131-136. (2008)

  1. Mertinger V, Nagy E, Tranta F, Sólyom J

Strain induced martensitic transformation in textured austenitic stainless steels

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCURE AND PROCESSING 481-482: pp. 718-722. (2008)

Független idéző: 14

  1. Viktória Rontó, Erzsébet Nagy, Mária Svéda, Kinga Tomolya, Csaba Póliska, Ferenc Varga, Béla Molnár

Developing mechanical properties and electrical conductivity of cu alloys by Jominy end-quench test

MATERIALS SCIENCE FORUM 537-538: pp. 55-61. (2007)

Független idéző: 1

  1. Benke M, Nagy E, Mertinger V, van Humbeeck J

Investigation of Ageing Phenomena in CuAlNi Based Shape Memory Alloys

MATERIALS SCIENCE FORUM 537-538: pp. 129-136. (2007)

  1. Nagy E, Mertinger V, Tranta F, Solyom J

Investigation of Thermomechanical Treated Austenitic Stainless Steel

MATERIALS SCIENCE FORUM 473-474: pp. 237-242. (2005)

Független idéző: 1

  1. Nagy E, Mertinger V, Tranta F, Sólyom J

Deformation induced martensitic transformation in stainless steels

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCURE AND PROCESSING 378: pp. 308-313. (2004)

Független idéző: 57

  1. Nagy E, Mertinger V, Tranta F, Solyom J

Deforming texture effect on phase transformation in stainless steels

MATERIALS SCIENCE FORUM 414-4: pp. 281-287. (2003)

Független idéző: 3

(Részletes közleményjegyzék az MTMT adatbázisban)

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001136

Jelenleg milyen projekten/projekteken dolgozol

OTKA 84065,: Termomechanikus kezelések hatására végbemenő termoelasztikus és nem termoelasztikus martenzites átalakulások

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 „Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára” 

Milyen tudományágban fordulhatnak hozzád az érdeklődők

Röntgendiffrakciós finomszerkezetvizsgálat (kvalitatív, kvantitatív fázisanalízis, textúra vizsgálatok)

Metallográfiai vizsgálatok

Alakváltozás indukálta martenzites átalakulások TRIP, TWIP acélokban

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vettél részt (OTKA, ÚSZT, CIP, FP7 stb.)

OTKA 84065,: Termomechanikus kezelések hatására végbemenő termoelasztikus és nem termoelasztikus martenzites átalakulások, társkutató, 2012.01.01-2014.03.31., 29.998 eFT, Dr. Mertinger Valéria, Miskolci Egyetem, szerződött projekt

OTKA 68129: Fémesanyagok fázisátalakulásának modellezése és kísérleti vizsgálata, társkutató, 2007.07.01-2010.12.31., 44.973 eFT, Dr. Roósz András, Miskolci Egyetem, lezárt projekt

OTKA 49513: Rugalmas és veszteségi szabadenergia járulékok, valamint a termodinamikai egyensúlyi hőmérséklet meghatározása martenzites átalakulásokban, társkutató, 2005.01.01-2009.12.31., 13.700 eFt, Dr. Daróczi Lajos, Debreceni Egyetem,  lezárt projekt

FKFP0096/2001: Mikro, makroszerkezet és a feszültségállapot hatásának vizsgálata martenzites átalakulásoknál alakemlékező ötvözetekben és TRIP acélokban, társkutató, 2000-2003, 3.000 eFt, Dr Mertinger Valéria, lezárt projekt

TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein”, társkutató, 2011-2013.,Európai Unió, 2.033.092 eFT, Dr Gácsi Zoltán, lezárt projekt

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 „Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára”, társkutató, 2013-2015.,Európai Unió, 603.981 eFt , Dr Kékesi Tamás, szerződött projektMegosztás