A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Miskolci Egyetem

Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ


Az intézmény adatai

Cím3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
Telefon+36 70 629 9822
Emailvarga.attila@uni-miskolc.hu
Kapcsolattartó Neve Varga Attila Károly
Kapcsolattartó Beosztásaigazgató
Kapcsolattartó Telefonszáma+36 70 629 9822
Kapcsolattartó Email Címevarga.attila@uni-miskolc.hu
Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
Projektek
Alapkutatási programok

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

Az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ (ImKKK) a Miskolci Egyetemen 2005 februárjában kezdte meg működését. Az ImKKK célja, hogy a Miskolci Egyetem kutatási erőforrásainak, kompetenciáinak hatékony, céltudatos felhasználásával segítse a partner vállalatokat az innovációs és K+F tevékenységük gazdasági, piaci eredményességének növelésében.

Célunk, hogy az ImKKK eredményei járuljanak hozzá a régió terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáinak korszerűsítéséhez, realizálásához, beleértve a közszféra által kezdeményezett fejlesztési programok előkészítését és a nagyvállalati beruházási terveket egyaránt.

A Miskolci Egyetem versenyképességének fenntartása és javítása olyan alapvető közérdek, amelyre az egyetem valamennyi polgárának, gazdálkodási és szervezeti egységének, kutató egységeinek kiemelt figyelmet kell szentelni.

Az ImKKK fontos szerepet tölt be a Miskolci Egyetem életében, hiszen a kutatás-fejlesztés és az oktatás egymástól nem választható el, mindkettőben rengeteg a közös cél, és alapvető a közös személetmód: a tudás, a megújulás, a javuló életminőség és a fenntarthatóság központi szerepe, a jövőépítés elsődlegessége.

Az ImKKK révén meg kívánjuk erősíteni az egyetem-üzleti szféra közötti együttműködési készségeket, ezáltal jelentősen növeljük az Egyetem fejlődési potenciálját, amelyet a rezsi befizetésünkkel is erősítünk.

Az ImKKK fő tevékenységei: az alapozó és állapotfelmérő elemzések végzése, innováció-releváns adatbázisok kialakítása, az innovációs stratégiák kialakítását, a vállalati szervezetfejlesztést, az innovációs marketinget, a tudás- és technológia-transzfert támogató tudományos, modellalkotó és adaptív kutatások végrehajtása és szakmai, tudományos szolgáltatások nyújtása.

A gazdasági versenyképességet meghatározó tényezők között a Miskolci Egyetemen kiemelkedő jelentősége van az oktatási színvonalnak, az modern infrastrukturális és kutatási háttérnek, amely részben az egyetemhez kötődő kutató egységek, így többek között az ImKKK saját tudományos kutatási és technikai fejlesztési potenciáljával is összefügg.

Ebből fakadóan az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ elsődleges célkitűzése, hogy a saját, illetve a Miskolci Egyetem kompetenciáinak, kutatási erőforrásainak hatékony és céltudatos felhasználásával segítse a partner vállalatok, valamint a régió kis- és középvállalatait az innovációs és K+F tevékenységük gazdasági, piaci eredményességük növelésében.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban? (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)

A Miskolci Egyetemen folytatott K+F tevékenységek versenyképességének fenntartásában és erősítésében az ImKKK eddig is jelentős szerepet játszik, játszott és reményeink szerint játszani fog.

A Miskolci Egyetemen egyre szorosabb egységet képez az oktatás és a kutatás-fejlesztés. A jelentősen kibővült felsőoktatás, az egységes PhD-rendszer egyre nagyobb inputot biztosít a kutató-fejlesztő tevékenységek számára. Kölcsönösen hat egymásra, és nem választható el a K+F (új ismeretek létrehozása), az oktatás és a képzés (tudásátadás, készségfejlesztés, emberi erőforrások), valamint az innováció (a tudásnak a gazdaságban történő elterjesztése, alkalmazása).

Partnereinknek közvetlen szakmai szolgáltatások nyújtására is sor kerül:

·           partnerkeresés, kapcsolatépítés, hálózat fejlesztése,

·           innovációs megoldások keresése, közvetítése,

·           információs szolgáltatások,

·           gazdasági, üzleti, marketing tanácsadás,

·           innovációs projekt-tervezés és menedzselése.

 

Kiemelt ipar partnereink:

  • MOL Nyrt.
  • Ericsson Magyarország Kft.

·         Nemak Győr Kft.

·         TVK Nyrt.

·         ELECTROLUX Kft.

·         Kelly Kútmunkálati Kft.

 

PmLab néven az IMKKK és az Ericsson Magyarország között megállapodás született egy közös kutatási együttműködés létrehozásásra. 2011-ben már a kutatási munka is megkezdődött, amely továbbfolytatódik, a tervek szerint az együttműködés folyamatos marad.

A projekt keretein belül olyan kutatási feladatok végrehajtása a cél, amely mind az Egyetem tudományos fejlődésében szerepet játszik, mind pedig az Ericsson vállalati gyakorlatát erősíti. A kutatási feladatok szoros kapcsolatban állnak az Ericsson Magyarország informatikai tevékenységével, az első évben az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos projektek jelentik a fő vizsgálódási pontot.

 

A projekt célja Projektmenedzsment Kutató Laboratórium létrehozása:

·            az agilis projektmenedzsment alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata,

·            az agilis módszertan adoptálási lehetőségeinek kutatása multiprojekt környezetű IT és telekom vállalatra,

·            a komplex projektek esetében történő alkalmazás kihívásainak vizsgálata,

·            az agilis módszertan szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálata.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Észak-magyarországi Autóipari Klaszterben (NOHA) egyik alapítója az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. A februárban és július elején tartott Közgyűlésen további ipari kapcsolatra sikerült szert tenni, melyek révén további K+F együttműködéseket kívánunk kialakítani.

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

2006-2008 között az ImKKK egy folyamatinnováció témaköréhez kötődő nemzetközi kutatásban és fejlesztésben (PIM - Improving innovation in business processes management of Eastern Europe SMEs by using Qualified Process Innovation Managers) vett részt.

A kutatási projekt célja a kelet-európai kis- és középvállalkozásoknál a folyamatinnovációk elősegítése volt. A projekt megvalósításához tartozott a legjobb gyakorlatok feltérképezése Kelet-Európában a KKV-k körében, majd egy egységes rendszerben való összefoglalása, valamint egy ICT alapú rendszer kifejlesztése, amely lehetővé teszi a folyamatinnovációs menedzserek számára a rendszerben a megfelelő információkhoz való hozzájutást, a PIM módszertan és technológiai megoldások hitelesítését és pontosítását. 

 

Az ImKKK megalapította 2007-ben az Észak-magyarországi Informatikai Klasztert, mely a két észak-magyarországi akkreditált klaszter közül az egyik (Magyarországon jelenleg összesen 25 kiemelt, akkreditált klaszter van). A klaszter fejlesztésére 2009-ben elnyert ÉMOP 1.2.1-2008-0009 projekt finanszírozása 80-20% támogatási és saját forrás-alapú volt. A saját forrást az ImKKK saját bevételeiből biztosította.

A klaszter életéhez kötődő rendezvények szervezésében továbbra is részt vesz az ImKKK. Elsősorban az egyetemen tartott rendezvények jelentik az ide tartozó feladatokat. Célja, hogy a régiós informatikai életbe minél inkább bevonja a Miskolci Egyetem hallgatóit, ezáltal teremtve meg a kapcsolatot az informatikai vállalkozások és leendő informatikai szakemberek között.

Az ImKKK a finn Lappeenranta Egyetem koordinálásával, 52 európai partnerrel közösen egy Erasmus pályázatot készített és nyújtott be ‘Erasmus Academic Networks for Open Innovation’ címmel, mely újabb nemzetközi kapcsolatok kialakítását tette lehetővé, valamint újabb mobilitási és oktatási-kutatási célokra felhasználható bevételi forrást jelenthet a Miskolci Egyetemnek.

Milyen iparágakhoz kapcsolódnak leginkább az Egyetem tudományos munkái? Milyen cégekkel alakult ki együttműködés?

Az ImKKK tovább működtetésével a legfőbb cél, hogy a kormányzati törekvésként is propagált önfenntartó felsőoktatási modellhez igazodva, az ipari partnerekkel való együttműködések révén minél nagyobb arányban tudjon bevételt termelni a Miskolci Egyetem számára. Az elkövetkező években az ImKKK ezt az alábbi vállalati és ipari együttműködések kapcsán megfogalmazott célkitűzések révén kívánja megvalósítani:

§  vállalati problémák megoldása,

§  kapcsolatépítés a tudományos kutatási szféra és a vállalkozások fejlesztői, felhasználói szervezetei között,

§  IT és innovációmenedzsment modellek, módszertanok kidolgozása átfogó kutatási programok keretében,

§  technológiai transzfer szolgáltatások kialakítása,

§  hozzájárulás a régió terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáinak korszerűsítéséhez, realizálásához,

§  KKV-k versenyképességének javításában való együttműködés,

§   tudományos kutatási, módszertani eredmények beépítése BSc és MSc oktatási kurzusokba, PhD programokba, posztgraduális kutatásokba.

 

Az ImKKK-ban a tudomány és a technológia által létrehozott új tudás döntő része a K+F munkákon keresztül jut el a munkavállalókhoz, az egyetem számára színvonalas humán hátteret biztosítva ezáltal. Az ImKKK a projektek közötti összhangot képes biztosítani, az ipari partnerek, valamint az egyes szervezeti egységek között közvetítő, tudástranszfer szerepet tölt be, amely révén meglévő tudásbázisokhoz biztosít hozzáférhetőséget.

 

Az ImKKK kiemelt partnerei: Borsodi Sörgyár Nyrt., BorsodChem Nyrt., Remy Automotive Hungary Kft., Magyar Posta Zrt., MAL Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt., MVK Zrt., Siemens Zrt., TVK Nyrt., ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft., MIHŐ Kft., Eurofoam Kft., MIK Zrt., AVE Miskolc Kft., BAZ Megyei Kórház, Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter, Ericsson Magyarország Kft.

 

Az együttműködések révén érintett főbb iparágak:

 

  • Távközlés, Telekommunikáció
  • Informatika
  • Oktatás
  • Energetika
  • Gépgyártás
  • Járműipar
  • Elektronika
  • Vegyipar

Pénzügyi szolgáltatásokMegosztás