A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék


Bemutatkozó

A Tanszék önálló múltja a múlt század hatvanas éveitől indult, és egy országosan
 
kiemelkedő geomorfológiai kutatóközpont alakult ki. A fő kutatási irányok a környező 
 
kistájak felszínfejlődéséhez kötődtek, mint például a Nyírség, a Hortobágy, vagy a Hajdúhát 
 
kialakulásának vizsgálata. A későbbiekben már dombsági területek is képbe kerültek, főként a 
 
Cserehát tanulmányozása, valamint a Bodrogzug vidéke is.
 
A 70-es évekre elkészült a terepasztal és a szélcsatorna, melyek már a szimuláció-
 
modellezés irányába is kiterjesztették a lehetőségeket. A 80-as évek végére ezek a kutatási 
 
irányok kiteljesedtek, és az elérhető terepi eszközök mellett (pl. geodéziai mérőeszközök) egy 
 
megfelelően felszerelt talaj- és üledékvizsgáló laboratórium is rendelkezésre állt. 
 
A 90-es évek elejétől érezhetően megnőtt a számítástechnika iránti igény, és a 
 
lehetőségek köre is folyamatosan bővült, így a Tanszék – megtartva a felszínalaktani vonalat 
 
- a geoinformatika irányába is nyitott. Ennek kiteljesedéseként a Tanszék nevébe is bekerült a 
 
geoinformatika.
 
 

Az intézmény adatai

Cím4032 Debrecen, Egyetem tér 1 Pf: 9
Telefon(52)512-900/22111
Email szentesi.andrea@science.unideb.hu
Honlaphttp://www.geogis.detek.unideb.hu/Fooldal/Fooldal.php

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

Jelenleg a fő kutatási irányok a geomorfológia (felszínalaktan) és a geoinformatika.
 
A geomorfológiai kutatások főként a Nyírség felszínfejlődéséhez, valamint az Alföld 
 
ÉK-i részének vízfolyásaihoz kapcsolódnak. Komoly szerepet kap a szélerózió kutatása is, 
 
illetve a Hortobágyon a szikesedés vizsgálata.
 
A geoinformatikai irányzatok közül a műholdas távérzékelés, a digitális 
 
domborzatmodellek, valamint a tájmetriai vizsgálatok emelhetők ki. Projektjeinkben a 
 
hagyományos természetföldrajzi kutatásokat a modern geoinformatikai módszerekkel 
 
ötvözzük.

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

Így vettünk részt két román-magyar pályázat megvalósításában, illetve
 
dolgozunk két TÁMOP programban. Műszerparkunk több, geodéziai pontosságú GPSből és mérőállomásból áll, valamint rendelkezésünkre áll egy spektrométer, egy szkennelő 
 
spektrofotométer és atomabszorpciós spektrofotométer. Szintén e pályázatok segítségével 
 
vásároltuk meg a legújabb képfeldolgozó és térképező szoftvereket. 
 
Jelenleg a DEnzero pályázat keretében Debrecen beépített környezetét, illetve 
 
településen kívüli mezőgazdasági területeit vizsgáljuk a legmodernebb LIDAR (légi 
 
lézerszkennelésből előálló felszínmodell) és hiperspektrális felvételek (képalkotó elemenként 
 
400-2400 nm között felvett, 300 csatornából álló spektrum) segítségével. A cél az
 
épületgeometriai és anyagminőségi adatok kinyerése a távérzékelt adatokból.


Megosztás