A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Mechanika RR tartó projekt

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faipari Mérnöki KarA projekt adatai

Felsőoktatási IntézményNyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
Projektgazda NeveNyugat-magyarországi Egyetem
Projektgazda Címe9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Kapcsolattartó NeveDr. Kánnár Antal
Kapcsolattartó Telefonszáma 99-518-214
Kapcsolattartó Email Címe toni@fmk.nyme.hu
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Tudományágak
Fizikai tudományok
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Építőmérnöki tudományok
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Iparágak
Fűrészárugyártás
Épületasztalos-ipari termék gyártása
Lakó- és nem lakó épület építése

Kik vettek részt a projekt létrehozásában?

 

Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet dolgozói név szerint, Dr. Kánnár Antal egyetemi docens, Dr. Szalai József ny.egy. tanár, Dr. Karácsonyi Zsolt egy. adjunktus, Vanya Csilla doktorandusz, Csikós Szabolcs intézeti mérnök

Bartal és Rabb KFT. Pécs.

 

Mióta és milyen tudományos tevékenységet folytat a projektgazda?

A Nyugat Magyarországi Egyetem Műszaki Mechanika és Tartószerkezet Intézete ill. jogelődjei mintegy 50 éve foglalkozik a fa, mint szerkezeti anyag műszaki mechanikai tulajdonságainak vizsgálatával. Az alábbi felsorolásban a főbb kutatási területeket mutatjuk be, melyek kapcsolódnak a bemutatásra kerülő projekt szakmai és alapkutatási megalapozásához:

 

-a faanyag és faalapú anyagok mechanikai viselkedésének, jellemzőinek vizsgálata

 

- faszerkezetek kapcsolatainak, csomóponti kialakításainak mechanikai vizsgálata

 

- faszerkezet teherbírási határállapotának vizsgálata

 

- rugalmas és viszkoelasztikus anyagmodell alkalmazásával faszerkezeti elem erőtani optimalizálása a végeselem-módszer alkalmazása

-faszerkezetek és technológiai folyamatok tervezésére

-anizotróp anyagú szerkezetek erőtani méretezésének módszertani kutatása

-faanyag tönkremeneteli folyamatának és mechanika tulajdonságainak vizsgálata akusztikus emissziós analízissel

Az eredmények egy része a következő szakkönyvekben jelent meg:

 

Rónai F.- Somfalvi Gy. :Fa tartószerkezetek.

Műszaki könyvkiadó Bp. 1982.

 

A faipari műveletek elmélete  Mezőgazdasági Szaktudás kiadó. Budapest. 1994.

Szerkesztő: Dr. Sitkei György

Dr. Rónai Ferenc : A faanyag mechanikai jellemzése 8. fejezet 195-259

Dr Fodor Tamás. A faanyag viszko-elasztikus tulajdonsága 9. fejezet 263-290.o.

Dr Fodor Tamás: A zsugorodási feszültségek 10 fejezet 293-308

 

 Mérnöki faszerkezetek. I-II. kötet. Mezőgazdasági Szaktudás kiadó. Budapest. 2001. Szerkesztő: Dr. Wittmann Gyula. 262 old.

Dr. Szalai József 18. fejezet: Faszerkezetek méretezését és gyártását befolyásoló sajátosságok. 143 - 259.

 

Szalai, J. (1994): A faanyag és faalapú anyagok anizotróp rugalmasság- és szilárdságtana. I. rész: A mechanikai tulajdonságok anizoptrópiája. Hillebrand Nyomda KFT. Sopron. 1995. 398 s.

 

 

További  jelen kutatáshoz kapcsolható szakcikkek:

 

Lang, E.M. – Bejó, L. - Szalai, J. – Kovács, Zs. (2000): Orthotropic Strength and Elasticity of Hardwoods in Relation to Composite Manufacture. Part I. Orthotropy of Shear Strength. Wood and Fiber Science. 32(4). 502-519.

 

Lang, E.M. – Bejó, L. - Szalai, J. – Kovács, Zs. – Andersin, R.B. (2002): Orthotropic Strength and Elasticity of Hardwoods in Relation to Composite Manufacture. Part II. Orthotropy of Compression Strength and Elasticity. Wood and Fiber Science. 34(2). 350-365.

 

Szalai, J. (2003): Modellalkotás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2003. Szerkesztő: M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő. 5.1.1. A természetes faanyag és a faalapú anyagok anyagmodelljei.

 

 Kánnár, A (2000). Kaiser effect experiments in wood by acoustic emission testing Proceedings of 12th International Symposium on Nondestructive Testing  of Wood  Sopron 13-15 September 2000. 393-401.

Kánnár, A. 2006. The Effect of Moisture Content on the Micro-damage Processes of Spruce Wood Investigated by Acoustic Emission Method and Electron Microscopy;       Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 2006. Vol. 2. 93-104.

 

Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy az RR tartók méretezésének fejlesztéséhez szükséges kutatói szakértői potenciál rendelkezésünkre áll.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)?

Az alábbi intézményekkel vagyunk szakmai kapcsolatban

SZIE Gépészmérnöki Kar,
Mechanikai és Géptani Intézet Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék

 

BME Építőmérnöki Kar

Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

 

Széchenyi István Egyetem

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

 

Technische Universität Wien, Institut für Festigkeitslehre

 

Universität für Bodenkultur, Institut für Holzforschung

 

Technische Universität Dresden, Sektion Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik, Wissenschaftsbereich Holz- und Faserwerkstofftechnik

 

Universität Karlsruhe, Institut für Mechanik

Universität Karlsruhe, Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Abteilung: Ingenieurholzbau und Baukonstruktionen

 

Universität München, Institut für Holzforschung, Abteilung Mechanik

 

Universtitatea "Transilvania" Brasov, Catedra de rezistenta materialelor si vibratii.

 

Slovak Technical University Bratislava, Fakulty of Civil Engineering, Department of Steel and Wood Structures

 

Technical University of Kosice, Fakulty of Civil Engineering, Department of Steel and Timber Structures

 

 

Milyen nemzetközi pályázatokban vettetek részt (FP7, CIP stb.)?

A faanyag és faalapú anyagok mechanikai  viselkedésének vizsgálata akusztikus emissziós analízissel.

OTKA 1996-2000

Építési faanyagok technikai szilárdságainak kísérleti meghatározása OTKA 2002-2006

Akác faanyag technikai szilárdságainak meghatározása GVOP 2006-2007

Rétegelt ragasztott fatartók méretezési és technológiai innovációja a klimatikus sajátfeszültségek figyelembevételével  BAROSS-REG-ND-09-2-2009 2010-2012

&ny�<o0� p�� >

 

Universität für Bodenkultur, Institut für Holzforschung

 

Technische Universität Dresden, Sektion Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik, Wissenschaftsbereich Holz- und Faserwerkstofftechnik

 

Universität Karlsruhe, Institut für Mechanik

Universität Karlsruhe, Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Abteilung: Ingenieurholzbau und Baukonstruktionen

 

Universität München, Institut für Holzforschung, Abteilung Mechanik

 

Universtitatea "Transilvania" Brasov, Catedra de rezistenta materialelor si vibratii.

 

Slovak Technical University Bratislava, Fakulty of Civil Engineering, Department of Steel and Wood Structures

 

Technical University of Kosice, Fakulty of Civil Engineering, Department of Steel and Timber Structures

 

A projekt célja

Projektünk célja a rétegelt ragasztott fa tartószerkezetek (rr tartók) rétegrepedési problémáinak vizsgálata, és a tapasztalatok alapján olyan tervezési, gyártási és üzemeltetési eljárásrendszer kidolgozása, mely időt állóbb termék kifejlesztését teszi lehetővé és megteremti az RR tartós épületek biztonságos, meghibásodás mentes hosszútávú működését.

 

A rr tartók eddigi szúrópróba szerű vizsgálata alapján feltehető, hogy a tartók ragasztóréteg elválási problémáit a nem megfelelő méretezés, a nem megfelelő lamella vastagság, nem megfelelő gyártási fegyelem, és a kedvezőtlen üzemeltetési feltételek okozzák. Alapgondolatunk az, hogy mindezen körülményeket figyelembe vevő tervezés-méretezési eljárással a gondokat mérsékeljük. A hosszabb élettartam értelem szerűen az összköltségre kedvező hatással van.
A fejlesztés menete

 

A rendszerrel szemben a következő igények merülnek fel:

 

tartósság
időjárási változások tűrése
egyszerű gyártás és kezelés
kiegészítő termékek kialakítása (ragasztó(k)

 

A kifejlesztésre kerülő számítási modul figyelembe veszi a változó klimatikus hatásokból származó feszültségeket és ezt szuperponálja a terhelésekből számított feszültségekkel, majd ez alapján méretezi az RR- tartószerkezetet. A technológiai csomag összefoglalja azon gyártási előírásokat ill. javaslatot tesz azon szerkezeti ragasztóanyagok használatára, melyek segítségével a legyártott RR-tartószerkezetek biztonságosan , megnövekedett élettartammal üzemeltethetők,  gyógyfürdőkben és egyéb jelentős klimatikus kitettségű épületekben is.

 

Projektünk új termék és új eljárás kifejlesztésére irányul, amely új technológiai csomag – rendszer kialakítását jelenti és új termék létrehozását is eredményezi. 

 

A projekt megvalósításának szakmai tartalma

 

1.A technológiai csomag:

 

- Új tervezési eljárás. A belső saját-feszültségeket is figyelembe vevő számítástechnikai eljárással végrehajtható méretezés, mellyel a feszültség csúcsok miatt előálló rétegrepedés elkerülhető.

- A gyártási paraméterek szigorú újraszabályozása, figyelemmel a megépült rr tartók tapasztalataira, ill. elvégzett laboratóriumi kísérletekre valamint  egy létrehozott kísérleti tartón mért eredményekre alapozva.

- Üzemeltetési előírások. Meglévő, már üzemelő adatbázis mérési eredményei alapján az üzemelési körülmények szabályozása. (Harkányban telepített páratartalom és hőmérséklet mérő van, eredményeit használjuk.)

 

 

A fejlesztés során milyen prototípus/ termék/ technológia/ szolgáltatás jön létre?

A fejlesztés eredményeként létrejön egy RR tartók klimatikus sajátfeszültségeit számító szoftver, melynek eredményeit a már használatban lévő építőipari tartószerkezet tervező programokkal számolható külső terhelésből származó feszültségekkel szuperponálva a szerkezet valós, teljes terhelése vehető figyelembe a méretezés során. Létrejön továbbá egy olyan gyártási és üzemeltetési előírásokat tartalmazó előírásrendszer, mely a szabályozás eddigi hiányosságait kiküszöbölve és kiegészítve azt, a szerkezetek biztonságos működését teremti meg.

A létrejövő termék/technológia milyen műszaki –tudományos újdonsággal bír?

A kifejlesztésre kerülő RR-tartórendszer újdonságtartalma

 

A teherviselő faszerkezetek méretezését 2010-től az EUROCODE 5 közösségi szabvány alapján kell elvégezni. A szabvány részletesen foglalkozik az RR tartók méretezésével figyelembe veszi a faszerkezet tartós szilárdságát, előírást ad a különböző fém kötőelemek csavarkiosztásának meghatározására, és figyelembe veszi a várható uralkodó nedvességtartalom mértékét, csökkentő szorzótényező alkalmazásával.

 

Nem veszi azonban figyelembe egyrészt az RR tartók réteges felépítéséből származó gyártási sajátfeszültségeket, továbbá nem ad választ arra sem ha a tartó jelentősen változó páratartalmú és hőmérsékletű környezetbe kerül. Ez az eset azonban mindennapos a gyógyfürdők üzemeltetése során. A változó klíma hatására a faanyag dagad ill. zsugorodik, a különböző rétegek nem azonos mértékben a faanyag inhomogén jellege miatt. A zsugorodás- dagadás feszültségei ill. ezek ciklikus volta a tartók rétegrepedéséhez vezet.

Mind Európában (ld. célkitűzések fejezet példáját), mind hazánkban egyre gyakoribb az RR tartók rétegrepedési problémája, mely kritikus esetben a tartószerkezet összeomlásához, bontásához vezet.

 

A kidolgozandó kiegészítő méretezési modul újdonságtartalma éppen abban áll, hogy figyelembe veszi a gyártási és klimatikus hatások során felhalmozódó feszültségeket és a méretezési eljárásba beépítve biztonságosabbá teszi az RR tartókat. Olyan technológiai előírásokat is megad továbbá, mely már gyártás során a minőségbiztosítást segíti.

 

 

A létrejövő termék/technológia hasznosítása és üzleti modellje?

A kifejlesztésre kerülő technológiai csomag - amely tartalmazza az új RR tartó rendszert és annak szolgáltatásait - az ágazat és általánosságban a gazdasági és tudományos életre a következő pozitív hatásokat és előnyöket gyakorolja:

 

-           A kifejlesztendő eljárással tervezett, gyártott és üzemeltetett tartók élettartama megnövekedik. A körültekintő tervezéshez, a megfelelő gyártási fegyelemhez, és helyes üzemeltetéshez új szabályozás kell, melynek kidolgozásához (ami állami feladat) a végrehajtandó kutatással létrejövő tudományos eredmények kellő és elegendő alapot szolgáltatnak.

 

-           Az kifejlesztésre kerülő termék anyagköltséget, munkaidő ráfordítást csökkent. Jelenleg az RR tartók 150.000 – 250.000 Ft/köbméter áron vásárolható meg. Ezek a tartók 5-8 évet képesek probléma nélkül „üzemelni”. A kifejlesztésre kerülő technológiai csomag segítségével az új RR tartók nem 15-25 évre hanem akár 50 évre is szavatossá válnak, mind a belső feszültségtűrés, mind a hőmérséklet ingadozás és pára tekintetében sokszorosan ellenállóbbak lesznek. Az új RR tartók köbméterenkénti ára számítások szerint 300.000 Ft lesz, ami a kétszeres életkort tekintve elhanyagolható drágulás.

 

A  projekt eredményeit felhasználók köre részben a már meglévő gyógyfürdők tulajdonosai, akik a kialakított üzemeltetési előírások betartásával épületeik élettartamát jelentősen megnövelhetik. Tekintve, hogy ezen épületszerkezetek bekerülési költsége 50-100 MFt nagyságrendű, az élettartam növekedés több milliárd forint megtakarítást jelent, ha figyelembe vesszük a hazai gyógyfürdők jelentős számát (min 50 db).

 

A felhasználók másik köre az új RR-tartószerkezeteket tervező cégek ill. az RR-tartókat gyártó üzemek. Számukra a számító modell ill. annak eredményei egy biztonságosabb tartószerkezetet jelent, mely hosszabb élettartamú és meghibásodásra kevéssé érzékeny.

A projekt társadalmi jelentősége abban áll, hogy nem kell tartani ezen szerkezetek hirtelen tönkremenetelétől (ld. bevezető), így szélesebb körben elterjedhet a fával való organikus építészet kedveltsége, elfogadottsága, erősítve a faipar szerepét a gazdaságban.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mind tudományosan, mind gazdaságilag jelentős eredmények várhatók a projekt megvalósulásával hazai és nemzetközi szinten is.

 

 

Miért lesz hasznos a társadalom számára?

Az RR tartók elterjedése a 70-es évek közepétől indult meg Magyarországon. Köszönhetően annak, hogy könnyebb, rugalmasabb és olcsóbb, mint a fém – és vasbeton tartószerkezetek. Jelenleg számtalan építőipari cég foglalkozik RR tartók építésével és a faszerkezetek gyártásával. Az RR tartók megfelelő minőségi anyagok és minőségi beszerelést és üzemeltetést követően időtállóak. Azonban egyre több esetben előfordul az RR tartók károsodása és a károsodás okán egész tetőszerkezetek életveszélyessé válása (pécsi uszoda, berettyóújfalui uszoda…, harkányi III. sz. medence stb.) A problémát az okozza, hogy hiányoznak a változó klimatikus környezeti hatásnak kitett RR tartók időbeli viselkedésének, saját feszültségek mértékének és a használt D4 ragasztók célzott vizsgálata. Célunk kutatások segítségével egy új RR tartó méretezési eljárás, szigorúbb gyártási előírások és alkalmazási feltételek kidolgozása, mellyel elérhető lesz a megkívánt élettartam növelés.

 

A rétegelt ragasztott termékek az építészetben egyre nagyobb teret hódítanak, és a tervezett szerkezetek egyre összetettebbek. A felhasznált faanyag és a ragasztott kötések az idő elteltével és a környezeti hatások következtében veszítenek a szilárdságukból.

 

1.      ábra-A jégpálya beszakadt szerkezete.

 Németországban leszakadt rétegelt ragasztott tartó (1. ábra) 2006. január 2-én Bad Reihenhall városában. A rétegelt ragasztott tartók a hó terhelése és a jég súlya alatt beszakadtak. A vizsgálatok meg állapították, hogy a szerkezetben használt ragasztó nem volt alkalmas arra, hogy teherhordó szerkezetnél használják fel. Az is kiderült, hogy az épület építésekor a ragasztott tartokra vonatkozó előírások nem szabályozták a szerkezetet és a felhasznált ragasztót sem. Magyarország területén és Európában egyre több rétegelt ragasztott tartót használnak fel és a beépített tartók egyre öregebbek. A teherhordó szerkezetek utólagos vizsgálata azonban mindig háttérbe szorult.

A projekt eredményeként mind a hirtelen meghibásodás esélye, mind a tartók tervezési élettartam (30-50 év) előtti cseréjének valószínűsége jelentősen csökken és ezzel mind biztonsági szintje mind gazdaságossága jelentősen növekszik.Megosztás