A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Nyugat-magyarországi Egyetem

Geoinformatikai Kar


Az intézmény adatai

Cím9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4
Telefon+3622-945203
Emaildh@geo.info.hu
Kapcsolattartó NeveDr. Jancsó Tamás
Kapcsolattartó BeosztásaEgyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes
Kapcsolattartó Telefonszáma+36-30-5080634
Kapcsolattartó Email Címejt@geo.info.hu
Eredmények megjelenítése 1-től 2-ig 2 találatból.
Projektek
Tükörpanel projekt
CLIMATE PROJEKT
Eredmények megjelenítése 1-től 2-ig 2 találatból.
Portrék
Katona János
TARSOLY PÉTER

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

 • Lézerszkenner alkalmazása fotogrammetriai célokra       3D megjelenítéshez adatgyűjtés, domborzatmodellezés.
 • Távoktatás alkalmazás. Angol nyelvű térinformatikai oktatási portálon tananyagfejlesztés EU projekt keretében (eduGI projekt).
 • TéT együttműködés Kína-Magyarország viszonylatban, együttműködések kezdete 2004. Tapasztalatcsere, kapcsolatok kialakítása, együttműködés, további pályázatok előkészítése.
 • TéT együttműködés Kína-Magyarország viszonylatban 2009-2010,  tapasztalatcsere, kapcsolatok kialakítása, együttműködés
 • Warema 2006-2008 "Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken" - távérzékelési alkalmazások. Földhasználat-változás nyomon követése űr- és légi felvételek alapján.
 • Számítógépes algebrai rendszerek nemlineáris egyenletrendszerek megoldására, 7 tudományos cikk.
 • Statisztikai módszerek gazdaságtudományi alkalmazásai.            3 cikk, 2 jegyzet.
 • Fotogrammetriai adatgyűjtés, térképezés           Építészeti alkalmazások (homlokzatrajz készítés, 3D modellezés), régészeti alkalmazások, domborzatmodellezés,  épületeke mozgásvizsgálata, a témákban számos szakdolgozat konzultálása.
 • Régészeti fotogrammetria, domborzatmodellezés.          12 db szakdolgozat konzultálása (kéregmozgás, régészeti fotogrammetria, domborzatmodellezés témákban) Tudományos cikkek: 1 db fotogrammetria, 1 db távérzékelés.
 • Távérzékelés    Balatonhoz kapcsolódó Tetves-patak vízgyűjtő területének talajeróziós vizsgálata, Velencei-tó és környezetésnek földhasználati vizsgálata, tudományos cikkek: 3, jegyzetek: 4, Fotointerpretáció és távérzékelés témákban szakdolgozat konzultálása (BSc, MSc, UNIGIS):  10 db.
 • Topográfiai térképek, domboratmodellezés       Légi lézerszkennelés Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgy területén, domborzatellenőrzés módszerei, témában szakdolgozatok konzultálása.
 • Digitális fotogrammetria Digitális fotogrammetriai munkaállomások használatának oktatása, elektronikus jegyzet készítése, távoktatási jegyzet készítése (2 db), kiegyenlítő számítások, légiháromszögelés alkalmazása (OTKA kutatás), szakdolgozatok konzultálása a szakterületen.
 • A GNSS technológia alkalmazása         Statikus és RTK GNSS mérési és feldolgozási módszerek megújítása.
 • Nagyméretarányú térképkészítés technológiái    Javaslatok a térképfelújítás gazdaságos megoldására.
 • Barlangfelmérés. A barlangok felmérésének és térinformatikai rendszerének új megoldásai.
 • OTKA Kutatás. Kéregmozgási vizsgálatok, kutatási jelentések, tudományos cikkek: 4 db.
 • Lézerszkenner alkalmazása. 3D megjelenítéshez adatgyűjtés
 • Távoktatás alkalmazás. A továbbképzésben az Építési geodézia és a Geoinformatika szak tanterve és képzési anyagai.
 • Az Ingatlanfejlesztő szak tantervének kialakítása. Oktatási portálok kialakítása és működtetése".
 • Nyílt forráskodú szoftverek alkalmazás a térinformatikában        Alapképzési alkalmazások
 • LVT: Land Valuation Training projekt: ingatlanszakmai képzéshez tananyagfejlesztés, igényfelmérés.
 • A földértékelés oktatásában – az azonosítók hiányának, a speciális igényeknek, a legjobb gyakorlatoknak, illetve a lehetséges kapacitásoknak az ismertetése a modern fejlődő oktatási felfogásban. 
 • Kéziköny szerkesztése a hatékony oktatás, az ingatlan értékbecslés folyamatának és szabályainak illetve a földadónak a támogatására.
 • Megfelelően kifejlesztett oktatási tervek.
 • TéT Kína "A földhasználati menedzsment hatékonyságának összehasonlító elemzése Kínában és Magyarországon
 • Warema 2006-2008 "Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken.
 • OMAA Akció Program 2008-09. A térbeli adatok és a korszerű kommunikációs technológia a birtokrendezés szolgálatában.    
 • TéT Kína 2008-2010 "Földhasználat és környezetvédelmi kihívások összehasonlító elemzése Kínában és Magyarországon.
 • EUGENE/European and Global ENgineering Education.          
 • NatureSDIplus A Nature SDIplus projekt célja egy ún. „Best Practice” hálózat létrehozása az INSPIRE EU irányelv I. és III. mellékletében meghatározott természetvédelmi témák területén. 
 • Re.ViCa – Reviewing European Virtual Campuses       
 • Természeti erőforrások térinformatikai modelljeinek vizsgálata a városi mezőgazdaságban (TéT- BAU).            
 • Térinformatikai termékek kinyerése és értékelése városi ökológiai környezetben (TéT - IRSA).
 • Tájökológiai monitoring, változás előrejelzés és információs rendszer a Wuyishan Természedelvédelmi Körzetben (TéT - SIRC).        
 • Az Open Geospatial Consortium (OGC) nemzetközi ajánlásait figyelembe véve egy webes felületen elérhető elosztott hálózatos térinformatikai rendszer kialakítása.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban? (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)

Partnerintézmény neve

Kapcsolat tárgya, jellege

Kapcsolat kezdete, résztvevők

Clark University, Worchester, MA, USA

Oktatás, szoftverterjesztés

1995

Oktatók

Intern. Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences Enschede, Hollandia

Közös pályázat, oktatásfejlesztés

1994

 

Catholic University of Leuven, Belgium

Tananyagfejlesztés

1994

 

GIS Intern. Group Genova, Olaszo.

Oktatási és kutatási együttm.

1994

kutatók, oktatók

University of Applied Sciences

Karlsruhe, Németország

Oktatás

2004

 

University of Salzburg

Ausztria

Oktató- és hallgató-csere, kut. együttm.

1995

oktatók, hallgatók

BOKU Bécs, Ausztria

Oktatási együttműködés, közös pályázatok

tananyagfejlesztés

1999

oktatók

Szlovák Műszaki Egyetem ,Pozsony, Szlovákia

Oktatás

1990

The Faculty of Sciences, Department of Topography, University of Alba Iulia, Gyulafehérvár

Oktatási és kutatási együttm.

2004

The Faculty of Architecture and Constructions, Department of Land Survey and Cadastre from/ University of Oradea, Nagyvárad

Oktatási és kutatási együttm.

2005

Fujian Általános Egyetem, Fuzhou, Kína

Oktatási és kutatási együttm.

2004

Spatial Information Research Centre (SIRC) of. Fujian Province, Fuzhou

Oktatási és kutatási együttm.

2004

Fuzhou University, Fuzhou, Kína

Oktatási és kutatási együttm.

2006

Insititute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Sciences (IRA, CAS), Kína

Kutatási együttműködés

2005

University of Geodesy and Cartography, Moszkva

Oktatási együttműködés

2007

Nemzetközi kapcsolatok

Egyetemen belüli kapcsolatrendszer

Az egyetemen belüli kapcsolatrendszert is hasonlóképpen lehet jellemezni, az egyetemi vezetéssel és a többi Karral hasonlóan jó kapcsolatot ápol a vezetés. Konkrétabb együttműködés az intézmény képzési profiljához illeszkedő tudományágakkal (Erdőmérnöki Kar, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar) foglalkozó Karok esetében valósul meg közös képzések, átoktatás, kutatás, konferencia részvételek formájában.

 

Államigazgatási és önkormányzati szféra

Karunk a helyi önkormányzatok egy részével (Székesfehérvár város, Fejér megye), földügyi szektorral és azok háttérintézményeivel hagyományosan jó kapcsolatot ápol a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szerepéhez méltóan. A VM Földügyi és Térinformatikai Főosztályával, a Földmérési és Távérzékelési Intézettel a hazai felsőoktatási partnereinkkel (BME; ELTE; hasonlóan jó az együttműködés a közös pályázatok, kutatásoknak, projekteknek köszönhetően.

 

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

Az elmúlt 10 év projektjei:

Projekt rövid neve

Projekt címe

Idotartam

Támogatási forrás

eENVplus

Környezeti információs szolgáltatások összhangban az Inspire törekvéseivel

2013-2015

INSPIRE

GE-UZ

Geoinformatika: fenntartható fejlődés támogatása Üzbegisztánban

2012-2015

TEMPUS

ELFRUS

Földügyi képzés kereteinek kidolgozása orosz egyetemeken

2012-2015

TEMPUS JEP

GEOSS

Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards

2010-2013

Európai Unió

TEMPUS GEM

Geoinformatika: energia-, eroforrás- környezetmenedzsment

2010-2013

Európai Unió /Tempus

EUGENE

Európai és globális mérnökképzés

2009-2011

LLP / Erasmus

NATURE-SDI plus

Legjobb téradatinfrastruktúra tapasztalatok hálózata a természetvédelemben

2008-2011

EU eContentplus Programme

EnviSDI

Térbeli adatinfrastruktúra, környezeti adatbázisokkal

2010

Erasmus

BAU

Természeti erőforrások térinformatikai modelljeinek vizsgálata a városi mezőgazdaságba

2009-2010

TéT

IRSA

Térinformatikai termékek kinyerése és értékelése városi ökológiai környezetben

2009-2010

TéT

SIRC

Tájökológiai monitoring, változás előrejelzés és információs rendszer a Wuyishan Természedelvédelmi Körzetben

2009-2010

TéT

VESTA-GIS

Térinformatika oktatási és továbbképzési hálózat kialakítása

2007-2010

LLP - Leonardo da Vinci Network

OMAA

A térbeli adatok és a korszeru kommunikációs technológia a birtokrendezés szolgálatában

2008-2009

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány

GIT4SD 

Geoinformatikai technológia a fenntartható fejlodésért Kazahsztánban

2007-2009

Tempus JEP

DUPinGIS

Egyetemi geoinformatikai program kidolgozása Tadzsikisztánban

2007-2009

Tempus JEP

RE.VICA

Európai virtuális egyetemek vizsgálata

2007-2009

Erasmus

 

 

 

 

Vadgazdálkodás és biodiverzitás monitoring

Vadgazdálkodás és biodiverzitás monitoring távérzékeléssel és nyílt térinformatikai szabványok (OGC) alkalmazásával

2007-2008

TéT

VM-BASE

Virtuális mobilitás diákcsere elott és után

2006-2008

EU Minerva

WAREMA

Vízgazdálkodás védett területeken

2006-2008

Interreg III B CADSES

eduGI

E-Oktatási kurzusok újrafelhasználása és megosztása a Geoinformatikai oktatásban

2006-2007

EU eLearning program

VENUS

Hálózatos egyetemek és az e-mobilitás

2006-2007

EU eLearning program

GI-Indeed

E-learning térinformatikai tananyagfejlesztés a környezetvédelmi döntéstámogatásban

2006-2007

EU LEONARDO

LVT

Föld- és ingatlanértékesítési továbbképzési tananyagfejlesztés

2005-2007

EU LEONARDO

REVE

Virtuális Erasmus

2005-2006

EU eLearning program

GIS modellezés

Öko-környzeti GIS modellezés Magyarországon és Kínában

2004-2006

TéT

Nature GIS

Európai tematikus hálózat / Természetvédelmi területek és földrajzi információk

2002-2005

EU IST

URBAX

Tananyagok a várostervezés oktatásához

2002-2004

EU LEONARDO

COST G9

akcióprogram: Az ingatlanforgalmazás modellezése

2001-2006

COST

ELNA

Tulajdon és földhasználati viszonyok változása az osztrák-magyar határ térségében

2001-2004

Osztrák-Magyar Alapítvány

NODE

Internetes távoktatási szervezeti felépítése 

2001-2003

EU MINERVA

NetCampus

A távoktatás fejlesztése hálózatban

2000-2002

EU MINERVA

 

További részletek: www.geo.info.hu - Projektek

Milyen iparágakhoz kapcsolódnak leginkább az Egyetem tudományos munkái? Milyen cégekkel alakult ki együttműködés?

szolgáltatóipar, építőipar

Partnerek:

Földmérési és Távérzékelési Intézet, Budapest

Alcoa Köfém, Székesfehérvár

Geodézia és Térképészti Zrt., BudapestMegosztás