A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Pannon Egyetem

Mérnöki Kar


Az intézmény adatai

Cím8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon88 624 294
Emailmkdekani@almos.uni-pannon.hu
Honlaphttp://mk.uni-pannon.hu/index.php?lang=hu
Kapcsolattartó Nevemkdekani@almos.uni-pannon.hu
Kapcsolattartó Telefonszáma88 624 294
Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
Portrék
Varga Tamás

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

A 2013-2016 közötti időszakra Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kar több mint 60 éves sikeres történetéhez a munkaerőpiac, a társadalom és a hallgatók elvárásai által meghatározott állandó megújulási törekvés és innováció társul. Napjainkra a Kar a klasszikus mérnökképzés hagyományait folytatva a műszaki és a természettudományok nemzetközileg elismert oktatási és kutatási központjává nőtte ki magát. 2011-ben az egykori Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Felsőoktatási Minőségi Díj arany fokozatával ismerte el a Mérnöki Kar kiválóságát. Ez az elismerés is azt mutatja, hogy nem csak a Kar tudományos teljesítménye, hanem képzési rendszere is kiváló.

Célunk, hogy a klasszikus mérnökképzés elismert értékeit és hagyományait megőrizve új tudományterületek felé nyissunk, képzési profilunkat – mind szerkezeti, mind tartalmi szempontból – a társadalom mindenkori igényeihez igazítsuk, s eközben továbbra is az általunk művelt tudományterületek országosan, sőt nemzetközileg elismert képviselői maradjunk.

A Mérnöki Karon folyó kutatás-fejlesztési munka színtere 20 elismert kutatóműhely, amelyek a működéséhez iparvállalatok, régiós és országos pályázati források, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az Európai Unió pályázati támogatásai járulnak hozzá. A kutatások a természettudomány és a műszaki tudományok számos területén folynak, több esetben az országban egyedülálló interdiszciplináris témákban.

Karunk kilenc intézetének tudományos kutatási bázisát a nemzetközileg elismert, kiváló kutatási eredményekkel büszkélkedő, széleskörű tudományos és ipari tapasztalatokkal felvértezett professzorok és vezető oktatók adják.

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara a Közép-dunántúli régió kiemelkedő infrastruktúrájával rendelkező intézménye. Felszereltségünk több tudományág tekintetében hazai vonatkozásban kiemelkedő, néhány tudományág tekintetében nemzetközi mércével mérve is jónak mondható.

A mérnöki kutatások infrastrukturális háttere a legtöbb területen nemzetközi szinten kiválónak minősíthető, köszönhetően az eredményes pályázati tevékenységnek és a jelentős ipari kapcsolatoknak, amelyek révén hatalmas értékű korszerű eszköz-, műszer- és berendezéspark támogatja a kutatásokat. A szakképzési támogatások és pályázatokból megvalósuló eszközbeszerzések révén az eszközállomány évente közel 200 millió forintos új beszerzésekkel gyarapodik. A kutatásokat korszerű fizikai anyagvizsgáló berendezések, anyagszerkezet meghatározására alkalmas nagyműszerek támogatják. A SETARAM C80D nagynyomású reakció-kaloriméter az egyetlen Magyarországon működő ilyen berendezés.

A környezettudományi kutatásokhoz a fentieken túlmenően korszerű gáz-, aeroszol-, víz- és üledékmintavevő, valamint mérő berendezések, analitikai elválasztási rendszerek, fotolízis berendezések állnak rendelkezésre. Utóbbiak kisüzemi reaktorban is működnek. A mechatronikai kutatások mögött korszerű lézerberendezések, CNC berendezések és a Festo által felszerelt laboratórium áll. A vegyészmérnöki és környezetmérnöki kutatások egyebek között félüzemi víz- és szennyvíztisztító berendezésekkel, Dest-Star Advance 2 literes automatizált szakaszos desztilláló berendezéssel, 50 literes monofluidos szakaszos reaktorrendszerrel folynak. A Mérnöki Karon a legnagyobb értékű, egyben az egyik legkorszerűbb félüzemi berendezés a MOL NyRt. közreműködésével megvalósult Pignat nagynyomású reaktorrendszer. Korszerű kialakítású laboratóriumokkal működik a Radiokémiai és Radioökológiai Intézet, önmagában is hatalmas értékű speciális eszközökkel és berendezésekkel. Az Intézetben működő RS-03 automatikus dózismérő- és adatgyűjtő rendszer mért adatait az OSJER-hálózatba továbbítja.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban? (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)

A Mérnöki Kar tudományos műhelyei kiemelkedő hazai és külföldi intézményekkel állnak kutatási projektekben, közös publikációban dokumentálható szakmai kapcsolatban. Legfontosabb együttműködő partnereink adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Partnerintézmény

Szakmai kapcsolat bázisa

CNRS-ENSCP-PARIS6, Paris, France

Ionos és poláros molekuláris rendszerek szimulációs vizsgálata dielektromos határfelületek jelenlétében Dirichlet-féle peremfeltétel alkalmazásával (OTKA)

University of California, Irvine, USA

University of Gent

Az óceáni szerves anyagáramok és a hatásuk a légköri aeroszolra című 2005/018419 sz. EU-6 projekt "OOMPH" (2005-2008; 115 kEUR)

CNRS

Max Planck Institute for Chemistry

Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CNRS), Franciaország

A gerincesek stresszválaszának filogenetikai összehasonlító vizsgálata (Bókony Veronika, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 2007)

Max Planck Institute für Intelligente Systeme (Stuttgart)

Mágneses fluidumok elméleti, szimulációs és szerkezeti vizsgálata.

Tennessee-i Állami Egyetem, Kémia Intézet, USA

Nagy szelektivítású analitikai elválasztások fejlesztése ionizálható bioaktiv vegyületek vizsgálatára OTKA K- 81843, 2010-2013.

Dept. Of Materials Science, University of Cambridge

Mágneses ásványok képződése és növekedése baktériumokban (OTKA)

Dept. Of Microbiology, Ludwig Maximilans-Universitat, München

Arizona State University, Tempe, AZ

Sivatagi eredetű aeroszol részecskék hatása a felhőkre

National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO

Max Planck Institute for Colloids and Surfaces, Potsdam

Szabályozott tulajdonságú mágneses nanorészecskék előállítása MRI technikák számára (FP7-es pályázat)

ETH, Zürich

Ludwig Boltzmann Institut, Bécs

Ludwig Maximilians-Universitat, München

Tennessee-i Állami Egyetem, Kémia Intézet, USA

Nagy szelektivitású analitikai elválasztások fejlesztése ionizálható bioaktiv vegyületek vizsgálatára OTKA K- 81843, 2010-2013.

Zágrábi Egyetem

Ionos folyadékok, mint zöld oldószerek alkalmazása enzimkatalitikus reakciókan

Szegedi Tudományegyetem

Szociális viselkedésformák vizsgálata csapatos madaraknál (Liker András, MTA Bolyai Ösztöndíj, 2006),

A szociális viselkedés és az egyedek közötti rokonság kapcsolatának vizsgálata házi verebeken (OTKA, 2004-2007)

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ

Magyar Tudományos AkadémiaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet

EULAKES - European Lakes Under Environmental Stressors

Szegedi Tudományegyetem Kolloidkémiai Tanszék

Polidiszperz ferrokolloidok és elektroreológiai folyadékok termodinamikai, szerkezeti, optikai és reológiai tulajdonságainak kísérleti és elméleti vizsgálata (OTKA)

Eötvös Lóránd TudományegyetemMagkémia Tanszék

Gőzfejlesztő hőátadó csövekből kivágott acélcsőminták korróziós vizsgálata

Szent István Egyetem Anyagmérnöki Intézet

Debreceni Egyetem Kolloidkémiai és Izotópalkalmazási Tanszék

Az urán-kémia és az urán-vegyületek akkumulációjának vizsgálata

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

Urán és transzurán izotópok akkumulációjának vizsgálata primerköri szerkezeti anyag felületeken

Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet

Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék

A ligandumok új generációinak szintézise. Nagy szelektivitású és aktivitású homogénkatalitikus rendszerek kidolgozása (OTKA)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Analitikai Kémia Tanszék

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szervetlen Kémia Tanszék

Potenciálisan biológiailag aktív fémorganikus vegyületek — ferrocénszubsztituált heterociklusok — és peptid-konjugátumaik szintézise, szerkezet-felderítése és komplex nagyműszeres vizsgálata (OTKA 2003-2006)

Magyar Tudományos Akadémia Peptidkémiai Kutatócsoport

SZFKI

A környezeti levegő aeroszolszennyezettségére vonatkozó új EU szabályozás betartását segítő műszerek és mérési eljárások fejlesztése című AEROSOL_EU 2004/3A089. számú NKFP projekt (2004-2007; 28,0 MFt)

Szegedi Tudományegyetem Lézerfizikai Kutatócsoport

 

 

A Pannon Egyetem Mérnöki Karán az MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport működik, jelenleg a 2011. január 1-től 2015. december 31-ig tartó pályázati ciklus keretében.

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

TÁMOP projektek:

 • Élhetőbb környezet, egészségesebb ember- Bioinnováció és zöld technológiák kutatása a Pannon Egyetemen
 • A Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztése
 • Mobilitás és Környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban
 • Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen
 • Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen
 • Koplex hallgatói, intézményi és munkerő-piaci szolgáltatásfejlesztés a Pannon Egyetemen
 • Egységes Tudás és Technológia Transzfer platform a kiterjesztett Közép-Dunántúli tengelyen

 

Benyújtott GOP pályázatok:

 • Membrános gázszeparáció alkalmazástechnikai vizsgálata
 • EWS – Adat- és folyamatbányászati algoritmusokon alapuló automatizált kockázat előrejelző rendszer prototípusának fejlesztése pénzügyi intézmények számára
 • A Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. automatizált, üzembiztos és energiatakarékos szárítási technológiájának fejlesztése

 

FP7-es együttműködések:

 • ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure Network (2011.04.01-2015.03.31.)
 • EULAKES - European Lakes Under Environmental Stressors, No: 2CE243P3

BIOMARI - Biomimetic and Biomineralized Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging (2011.09.01.-2014.08.31.)     

Milyen iparágakhoz kapcsolódnak leginkább az Egyetem tudományos munkái? Milyen cégekkel alakult ki együttműködés?

Kapcsolódó iparágak:

cementipar, energetika, energiaipar (atomerőmű), finomkémia, gépipar, gyógyszergyártás, járműipar, kőolaj finomítás, műanyagipar, porcelángyártás, szimulátorok, újrahasznosítás és hulladékkezelés, vegyipar.

 

Együttműködő partnerek:

Alcoa-Köfém Kft.

Anyag és Környezetkémiai Intézet Elektrokémiai és Korróziós Csoport

Bakony Ipari Kerámia

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

Balluff Elektronika Kft.

BorsodChem NyRt.

Bunge Zrt.

Chinoin Zrt.

Continental Automotive Hungary Kft.

Duna-Dráva Cement Kft.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Technológiai Főosztály

ENI Hungária Zrt.

EPCOS Kft.

FESTO Kft. Didactic

FlexIndustrial

Haribo Hungária Kft.

HENKEL Magyarország Kft.

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

Hungrana Kft.

ISD Dunaferr Zrt.

Isel Hungária Automatizálás Kft.

KÜRT Zrt.

LB-Knauf Kft.

Maxon Motor Hungary Kft.

MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt.

MOL Nyrt.

MTD Hungária Kft.

NITROGÉNMŰVEK Zrt.

Nitrokémia Zrt.

OLAJTERV Zrt.

Paksi Atomerőmű Zrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Richter Gedeon NyRt.

Rockwool Hungary Kft.

Simens Zrt.

ThalesNano Nanotechnológiai Zrt.

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

TRILAK Kft.

VALEO Auto-Electric Kft.

Videoton Holding Zrt.

Zenon System Kft.Megosztás