A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Föld-rendszer projekt

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

Faipari Mérnöki KarA projekt adatai

Felsőoktatási IntézményNyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
Projektgazda NeveNymE FMK Informatikai és Gazdasági Intézet
Projektgazda Címe9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Projektgazda Weboldalawww.inf.nyme.hu
Kapcsolattartó NeveSoós Sándor
Kapcsolattartó Telefonszáma99/518-668
Kapcsolattartó Mobilszáma20/9467-246
Kapcsolattartó Email Címesoossandor@inf.nyme.hu
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Tudományágak
Informatika
Föld- és környezettudományok
Számítógép, hardware és architektúra
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Iparágak
Számítógépes programozás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Eredmények megjelenítése 1-től 3-ig 3 találatból.
Kapcsolódó portrék
Bencsik Gergely
Dr. Bacsárdi László
Horváth Ádám

Projektgazda bemutatása

A Nyugat-magyarországi Egyetem, azon belül is a projekt gazdája az Informatikai és Gazdasági Intézet, az országban az elsők között indított el informatikai képzéseket, így a projektgazda tapasztalatai elegendőek a projekt szakmai tartalmának megvalósításához, csakúgy a tananyagok kidolgozásában, mint a virtuális tanulási környezet, illetve a MOODLE-rendszer fejlesztésében, bevezetésében és használatában.

1. A szombathelyi jogelőd intézményben 1999-ben megkezdődött az információ­technológia oktatása a főiskola minden hallgatója számára - egyik elsőként az országban.

2. 2002-ben a kar Sopronban elindította az ötéves gazdasági informatikai képzést, 2005-ben a gazdaságinformatikus alap-, majd 2009-ben a gazdaságinformatikus mester­képzést.

3. A karon alkalmazott végzettek mindegyike beiratkozott a kari doktori iskola informatikai programjára.

 

Kik vettek részt a projekt létrehozásában?

Elsősorban a Faipari Mérnöki Kar, azon belül legnagyobb részt az Informatikai és Gazdasági Intézet munkatársai.

Részt vesz a projektben az egyetem Geoinformatikai Kara

 

A projekt konzorciumi formában valósul meg. Az Egyetem a Főpályázó, négy konzorciumi partner a következő:
 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI)
BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft.
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

Mióta és milyen tudományos tevékenységet folytat a projektgazda?

Az Informatikai és Gazdasági Intézet szombathelyi jogelődje 1999 óta, maga az Intézet pedig 2002 óta működik.

 

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)?

Intézetünk a következő cégekkel, intézetekkel működik együtt:

GYSEV
Flextronics
ERTI
MTA CSFK
NIIF
BME-Infokom

 

●         TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

○        Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása

●        TÁMOP 4.1.1/C-12/1/KONV-2012-0010

○        NymE-BGF-PTE-ZFOK-PFA – Gépészeti és mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés

 

Milyen nemzetközi pályázatokban vettetek részt (FP7, CIP stb.)?

A 2009-2011 között teljesített TÁMOP-4.2.2/08 pályázat keretében az NymE projektjének címe “Erdő- és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás” volt, amelyben az Informatikai és Gazdasági Intézet a fanövekmény és a klíma-jellemzők kapcsolatának vizsgálatával foglalkozott. A projekt keretében megkezdődött az olyan módszerek kidolgozása és első alkalmazása, amelyek az ERTI mintaterületeire vonatkozóan komplex, időben eltolt, különböző időbeli kiterjedésű kapcsolatok felderítését célozták.

A 2012-ben záruló TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV pályázaton a NymE “Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra-fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen” címmel jelentkezett, amin belül az Informatikai és Gazdasági Intézet egy olyan döntéstámogató mintarendszert hozott létre, amely különböző adatforrások adatait egységes adatbázis szerkezetben tárolja, módot ad az adatok egyszerűbb transzformációjára, és támogatja különböző statisztikai elemző szoftverek segítségével bizonyos adatbányászati feladatok elvégzését.

Jelen pályázat egyértelműen ezen TÁMOP projektek NymE-n megvalósult előzményeire épít, és közvetlenül kapcsolódik az előbbi pályázat keretében megkezdett NymE-ERTI együttműködésekre.

 

●        COST Action FP0804 – FORSYS

○        Döntéstámogatási rendszerek alkalmazása erdészeti és faipari területeken.

Flextronics
ERTI
MTA CSFK
NIIF
BME-Infokom

 

●         TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

○        Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása

●        TÁMOP 4.1.1/C-12/1/KONV-2012-0010

○        NymE-BGF-PTE-ZFOK-PFA – Gépészeti és mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés

A projekt célja

A Föld-rendszer kutatások adat-elemzésekre alapozott megközelítése segít jobban megérteni a Föld-folyamatokat, végső soron a fenntartható bolygót szolgálja. Kutatásunkkal a Földről való alapvető tudásunk gyarapítását, környezetünk változásainak jobb és gyorsabb megértését kívánjuk szolgálni.

Olyan információtechnológiai eszközöket és módszereket hozunk létre, amelyek az egyes kutatási területek tradicionális munkáit is segítik, ugyanakkor lehetőséget adnak az integrált, szintetizáló kutatásokra. A tudásközpont a kutatásokhoz hatékony együttműködési környezetet teremt, eszközök, módszerek és összekapcsoltan kutatható adatok révén a növekvő bonyolultságú tudományos problémák kutatását támogatja.

Kifejezett célja a projektnek, illetve a létrejövő tudásközpontnak, hogy ezzel kapcsolatban tanítsa az egyetemi hallgatókat és a szélesebb nyilvánosságot is.

A különböző (geofizikai, meteorológiai, bioszféra) forrásokból származó adatok adatbányászati feldolgozása során a kutatók számára „érdekes”, tudományosan releváns mintázatokat keresünk. A Föld-rendszer vizsgálatok számára célirányosan fejlesztett informatikai infrastruktúra és adatfeldolgozó háttér felhasználásával a geoszféra és bioszféra tanulmányozásában döntően már korábban, részben azonban a projekt keretében gyűjtött adatok elemzésével kívánunk tudományos eredményeket elérni.

Az erdészeti területen is nagyszámú adatot gyűjtenek évtizedek óta. E területen új kihívásként jelentkezik a lehetséges klímaváltozási szkenáriók hatása. A projekt keretében cél, a korábban vagy a projekt időszakában gyűjtött erdők állapotával (mintafák egészségi állapota, mortalitás,

kártrendek, rovarkárosítás, nagylepkefajok, népességváltozása), fanövekedéssel (magassági, kerület növedékadatok, évgyűrűszélesség) és csapadékváltozással kapcsolatos adatok összevetése a megfelelő időszakokra rendelkezésre álló meteorológiai (hőmérséklet, csapadék) adatokkal, majd a felismert kapcsolatok és a kifejlesztett informatikai háttér segítségével a folyamatban lévő klímamonitoring tevékenység támogatása.

Összességében meghatározó, hogy a Föld-rendszer széles értelmű (geoszféra, bioszféra) multidiszciplináris tanulmányozása valamennyi szakterület nemzetközi tudományos versenyképességét, és ezzel a régió tudományos arculata hazai és nemzetközi értelemben az eddigieknél karakteresebbé váljon.

A projekt során azonban nemcsak a tudomány, hanem a szélesebb társadalmi környezet számára is hozzájárulásokat kívánunk tenni. Célunk az is, hogy a földi környezet, a Föld-rendszer a társadalom szélesebb rétegei, különösen a fiatalok számára is érthetőbb világot jelentsen, s ehhez olyan alkalmazásokat is kívánunk létrehozni, amelyek a tudomány számára is érdekes személyes megfigyelési eredményeket szolgáltatnak, de amelyek révén az egyes személyek nemcsak passzív befogadóvá, értelmezővé, hanem az ismeretszerzés és –bővítés aktív szereplőivé is válnak.

○        Döntéstámogatási rendszerek alkalmazása erdészeti és faipari területeken.

A projekt megvalósításának szakmai tartalma

A kutatási projekt a Föld-rendszer vizsgálatával kapcsolatos adatgyűjtési, -tárolási és feldolgozási tevékenységet foglal magában. Három alprojektje (i) az információtechnológiai feltételek megteremtésére, az informatikai tudományos háttér célirányos továbbfejlesztésére; (ii) az informatikai eszköztár Föld-rendszer vizsgálatokkal kapcsolatos kutatási alkalmazására, szakterületi (geofizikai, erdészeti) új összefüggések informatika segítségével való feltárására; (iii) a Föld-rendszerrel kapcsolatos természettudományos ismeretek informatikai eszközökkel való népszerűsítésére fókuszál.

 

1. alprojekt: Információtechnológiai feltételek megteremtése

Az alprojekt olyan információgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási módszereket és infrastruktúrát hoz létre, amelyek segítségével sokféle, különböző forrásból származó, bonyolult és nagy mennyiségű adaton korábban nem lehetséges elemzéseket végezhetünk el, mégpedig elsősorban adatbányászati módszerekkel.

Az alprojekt 4 részprojektből áll. Az 1.1. részprojekt az információtárolási és feldolgozási infrastruktúrát és módszertani hátteret hozza létre biztosítva, hogy a jelentős méretű és még inkább sokféle, komplex és heterogén geofizikai és biológiai jelenségekről archív és projekt keretében gyűjtött adatok egyaránt felhasználhatók legyenek. A projekt egy különleges kutatási irányát jelenti a kvantuminformatikai témakör, amely a kvantum alapú megoldások extrém méretű adatokhoz kapcsolódó feldolgozásokban való felhasználhatóságát, illetve egy föld-műhold kvantumcsatorna modell elkészítését tűzi ki célul szorosan együttműködve a geofizikai kutatási programággal.

Az 1.2. részprojekt a mérőállomásokra és automatikusan működő szenzorokra alapozott adatgyűjtő infrastruktúrát, a térinformatikai adatkezelést és megjelenítést, valamint a webes és mobil szoftverfejlesztési környezetet hozza létre.

 

2. alprojekt: Föld-rendszer vizsgálat adatbányászati eszközök alkalmazásával

A 2. alprojekt a teljes projekt szakmai tudományos magját képezi. Célja, hogy olyan földfizikai és erdészeti kutatási eredményeket szolgáltasson, amelyek hazai és nemzetközi szinten is új kérdéseket fogalmaznak meg és az új kérdésekre új válaszokat tesznek lehetővé.

 

3. alprojekt: Föld-rendszer ismeretek társadalmasítása

Az alprojekt a regionális informatikai tudásközpont szerep egy sajátos oldalát jeleníti meg. Közvetlen célja a tudományos kutatás során létrejött természettudományos ismeretek népszerűsítése.

Az alprojekt sikeres megvalósítása jelentősen hozzájárulhat a természettudományos képzés iránti érdeklődés és igény megnövekedéséhez. Az alprojekt nem csupán passzív ismeretátadásra készül, hanem a népszerűsítésben a mai információ-technológia olyan interaktív eszközeit is be kívánja vetni, amelyek révén a társadalom különböző rétegei a megismerés aktív szereplőivé válnak, tudományos adatszolgáltatóként is megjelennek.

 

A fejlesztés során milyen prototípus/ termék/ technológia/ szolgáltatás jön létre?

Hardver-szoftver architektúra tudományos adatok begyűjtésére, tárolására, feldolgozására, az eredmények publikálására

Tudományos adatbázisok

Szoftverek Windowsra, iOS-re, Androidra

Webportál az eredmények megjelenítésére a szakmai közönség és a nagy nyilvánosság számára egyaránt. A portál rendelkezik web 2.0 funciókkal, így közösségi szolgáltatásokat is nyújt, lehetőséget ad a nagyközönség aktív részvételére, megjegyzések, kérdések, sőt észlelések, fényképek feltöltésére is ellenőrzött formában.

A létrejövő termék/technológia milyen műszaki –tudományos újdonsággal bír?

A projekt keretében elkészülő összetett adatfeldolgozó rendszer alkalmas lesz nagy tömegű tudományos adatmennyiség fogadására, egységes tárolására, összekapcsolására, összefüggések keresésére egymástól távolálló adatok között.

Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a nyers formában csak a szakemberek számára értelmezhető adatsorokat és összefüggéséseket a nagyközönség számára is követhetővé, értelmezhetővé tegyük.

 

A létrejövő termék/technológia hasznosítása és üzleti modellje?

A projekt konzorciumi formában valósul meg, ennek következtében az egyes résztvevő szervezetek mindennapi munkájában is megjelennek majd a projekt eredményei. Ezt a kapcsolati hálót felhasználva kívánjuk hasznosításra ajánlani eredményeinket a társadalom számára.

Ezen kívül kutatási eredményeinket többféle módon kívánjuk hasznosítani:

- az eredmények azonnali megjelenése az oktatásban, ezzel további innovációs lehetőségek megteremtése a tehetséges hallgatók bevonásával;

- a kutatás eredményeit szerepeltetni lehet a NymE, illetve konzorciumi partnereinek kutatási portfoliójában;

- a projekt kapcsolatrendszerét felhasználva meg kívánunk jelenni nemzetközi konferenciákon a projekt eredményeivel, képzések, fórumok szervezése a kutatási témákkal kapcsolatban;

- az eredmények forrástermelő hasznosítására spin-off vállalatok alapítása, vagy meglévők bevonása a hasznosításba;

- hazai és nemzetközi hasznosítási szerződések kötése;

- a kialakított módszertanok remélhetően hasznosíthatóak lesznek best practice-jellegű disszeminációra.

 

E tevékenységek eredőjeként a projekt lezárásával új EU-s pályázatok benyújtásával és a gazdasági szereplőkkel megvalósított kutatási együttműködésekkel, új alkalmazott kutatási projektekkel és mérési tevékenységgel teremtjük meg a kutatócsoport fenntartásához szükséges forrásokat.

Miért lesz hasznos a társadalom számára?

Az Egyetemen és a konzorciumi partnereknél javul a kutatási kapacitások minősége. A projekt eredményeire támaszkodva olyan további infrastrukturális és szervezeti fejlesztési projektekre (nemzetközi) tud pályázni a résztvevői kör, ami további fejlesztéseket generálhat (multiplikációs hatás)

A projekt hozzájárul a nemek közötti esélyegyenlőség csökkentéséhez, azonos bérezés és megfelelő arányban történő munkaerő-bevonás megteremtésével. Továbbá a fiatal kutatóknak lehetőséget ad a munka világába való belépésre. Emellett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekvédelmi szervezeteivel is együttműködünk.

A kutatás-fejlesztési kapacitás nő, a kutatási együttműködési hálózatok együttműködési hajlandósága javul.

K+F eredmények disszeminációja, gyakorlati életben való hasznosíthatósága javul.

A projekt határmenti régióban valósul meg, a nemzetközi kutatási hálózatokba való bekapcsolódás adott (konferencia-részvételek, publikációk, stb.)

A projekt eredményeinek megismertetése az érintett kutatási területek szakértőivel, intézményeivel, vállalkozásaival, a későbbi gyakorlati életben történő hasznosításuk, növeli a régió versenyképességét, hatással lesz a régió és az ország nemzetközi kapcsolataira is.

Mivel a projektben több közszférában működő partner is részt vesz, egyértelmű hatása lesz a projektnek ezen intézmények működésére, elsősorban a versenyképességük, innovatív működésmódjuk fejlesztése révén.

A projekt keretében kialakuló együttműködési hálózat fenntartása, illetve újabb szereplőkkel való kibővítése várhatóan a projekt lezárulása után is folytatódni fog, illetve a résztvevők célul tűzik ki maguk elé ezt. A projekt eredményeinek disszeminálása a társadalmasítás eszközeinek folyamatos fejlesztésén nyugszik, így a fejlesztett szoftverek továbbfejlesztése is vállalt tevékenységeink közé sorolható.

A projekt során bevont kutatási kapacitást az Egyetem mindenképpen fenn kívánja tartani, illetve további fiatal kutatók bevonásával mind az informatikai, mind a faipari szakember-utánpótlást meg kívánja alapozni.

A projekt eredményeit fel kívánjuk használni további pályázatokban, az Horizon 2020-hoz kapcsolódóan vélhetően lehetőségünk lesz nemzetközi kutatásokba bekapcsolódva fejleszteni kutatási eredményeinket, illetve a kutatás során kidolgozott módszereinket, módszertanainkat.

A projekt folytatja azt a kutatás-menedzsmenti fejlesztést, amelyet korábbi pályázatok is támogattak. Ennek a professzionalizációnak az útján tovább kívánunk haladni.

A kutatásmenedzsmenthez kapcsolódóan a Nyugat-magyarországi Egyetem fejleszteni kívánja kutatási szervezetét is, melyet ez a projekt csupán megalapoz. A szervezetfejlesztés, illetve a kutatás és oktatás folyamatainak összehangolása a projekt végeztével is folytatódni fog.

A projekt során kialakuló koncepciók (pl. tehetséggondozás, környezeti nevelés IKT-lehetőségei, PLA-jellegű hálózatok fejlesztése) mind továbbfejlesztésre érdemesek lesznek a projekt vége után, a fenntartási időszakban is.Megosztás