A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Eszterházy Károly Főiskola


Bemutatkozó

Az Eszterházy Károly Főiskola az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szellemi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi munkát végző intézmény. Az elmúlt 5 évtizedben több mint 300 ezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar társadalomnak és közoktatásnak. A közel 9000 hallgatóval és 650 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű.

A képzés négy karon, alapszakokon (BA/BSc) és mesterszakokon (MA/MSc) közel egyelnő arányban folyik -  a bölcsészettudományok, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, a sporttudományok és a művészetek terén - nappali, részidős, valamint távoktatásos formában. Hallgatóink számára kínálunk továbbá felsőfokú szakképzéseket, számos szakirányú továbbképzést. A főiskola kiemelkedően jó szolgáltatást nyújt az idegen nyelvek tanulásához, 4 akkreditált állami nyelvvizsgahellyel áll a nyelvvizsgázni szándékozók rendelkezésére.

Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Regionális Pedagógiai Kutatóközpont, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere.

A Főiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével – a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva – az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki.

Bemutatkozó videó

Az intézmény adatai

Cím3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Telefon(36)520-400
Emailliptaik@ektf.hu
Honlaphttp://www.ektf.hu/
Facebookhttps://www.facebook.com/ekfajodontes
Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
Karok
Természettudományi Kar
Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
RoadshowFelsőoktatási intézményCímKezdésBefejezés
TiJöttök EgerEszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Barkóczy út 5. (Tornaterem)2014-02-17 10:00:002014-02-17 12:00:00
Eredmények megjelenítése 1-től 5-ig 5 találatból.
Portrék
Csiffáry Gábor
Pál Károly
Szalontai Helga
Dr. Bóka Beáta
Dr. Pál Károly

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

Főiskolánkon folyó kutatások alapvetően két nagy részre oszthatók. Az egyik a szaktudományi alapkutatások, a másik részben az előző eredményeket is felhasználó alkalmazott kutatások. Az alapkutatások területén több nemzetközileg is elismert tudományos műhely, kutatócsoport működik. Ilyenek például a biológiai (növénytan, állattan), földrajztudományi, a matematikai, a történelemtudományi, a nyelv és irodalomtudományi, továbbá a filozófiai műhelyek. Alkalmazott kutatásokban elsősorban oktatás-módszertani, alkalmazott pszichológiai és pedagógiai, továbbá gazdasági, gazdaságföldrajzi, napenergia-hasznosítás, táj és környezetvédelmi, élelmiszeranalitikai kutatások folynak.
A főbb kutatási területeket karonkénti összesítésben adjuk meg, minden karnál csak a legjelentősebb (általában kutatócsoportokban művelt) területeket említve.

a) Bölcsészettudományi Kar
A Történelemtudományi Intézet tanszékeinek kutatási területei között megtalálható az ókortól a modernkori történelemig valamennyi fontos témakör. Így például a XVII-XIX. századi Erdély története, a régiókutatás, a XIX. századi orosz kultúra, a szlovák nacionalizmus, nemzetiségi- és zsidókérdés, gazdasági növekedés Magyarországon, Ausztrália története stb. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet tanszékeinek sikeres projektjei a stíluskutatás és a nyelvstratégia témakörökhöz tartoznak. A Filozófia Tanszék oktatói elismert kutatási eredményeket értek el pl. a XIX. századi hermeneutikai filozófia és esztétika területén, továbbá Hamvas Béla életművének feldolgozásában. Idegen-nyelvi tanszékeinken elsősorban irodalomtörténeti, nyelvészeti témákkal, továbbá az adott nyelv oktatásának didaktikai elemzésével, kutatásával foglalkoznak. Külön kiemelendő a művészeti tanszékek oktatóinak kiállításokban és előadásokban megmutatkozó eredményes művészi munkája.

b) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A Gazdaságtudományi Intézeten belül jelentős kutatási téma a tananyagfejlesztés, oktatási és módszertani segédanyagok készítése, a fenntartható fejlődés és az EU-val kapcsolatos témakörök komplex vizsgálata, a felsőoktatás humánerőforrás fejlesztésének kérdései, továbbá a tőzsdei árfolyamok és a banki hitelezés.

c) Természettudományi Kar
A Biológiai Intézeten belül a virágtalan növények vegetációit, a mohacsoportok rendszertanát eredményesen kutatják pl. a trichoderma gombák biológiai védelmi célú alkalmazását, a talaj általános mikrobiális aktivitását; stressz- és ökofiziológiai vizsgálatokat végeznek, mohafajok fotoszintézisét elemzik. A Matematikai és Informatikai Intézetben a jelentős számelméleti (rekurzív sorozatokkal kapcsolatos) kutatások mellett komputergrafikai és mesterséges intelligencia témakörökben, didaktikai témákban, továbbá algebrai és valószínűség-számítási területeken dolgoznak az oktatók. A Kémia Tanszék legfontosabb kutatási témája az élelmiszeranalitikai (nyomelem) és borkémiai vizsgálatok. Ezek mellett a szerves anyagok kémiai laboratóriumi előállításán is dolgoznak. A Környezettudományi Tanszék a régió védett és védendő természeti értékeinek állapotfelmérését végzi. Meg kell említeni a Földrajz Tanszéken kutatott témák közül a geomorfológiai, a meteorológiai, az őslénytani, valamint a gazdaság- és településföldrajzhoz tartozó témákat is.

d) Tanárképzési- és Tudástechnológiai Kar
Az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának oktatói a neveléstudomány, az alkalmazott pszichológia területén országosan elismert kutatási tevékenységet végeznek. A tanárképzéshez, szociális képzéshez és a felnőttképzéshez kapcsolódó területeken nemzetközi kutatásokhoz is kapcsolódnak. Kiemelt kutatási témák: a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének növelése, a hallgatók nyomon követése a pályaválasztástól a munkaerőpiacig, a médiakompetencia kialakítása tanárjelölt hallgatóknál, e-learning és nyitott tanulás, tanári kompetenciák, tanulásfejlesztés, tanulási tanácsadás, tehetséggondozás. A tanszékek között rendszeres a kutatási együttműködés. Az intézmény tudományos szolgáltató tevékenységgel, illetve szakmai, tudományos, kulturális rendezvények, fórumok, konferenciák szervezésével és rendezésével a régió szellemi központjaként működik. Kiterjedt a főiskola pályázati tevékenysége, az elnyert források biztosítják a kutatások anyagi hátterének jelentős részét.Megosztás